Tisdag 16 Aug
Stockholm

Unga män mår pyton

Unga män mår inte så bra, enligt den senaste rapporten från Socialstyrelsen om folkhälsoläget i landet.
1 av 2
Unga män mår inte så bra, enligt den senaste rapporten från Socialstyrelsen om folkhälsoläget i landet. Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX
Allt fler unga söker vård för alkoholrelaterade sjukdomar, depression och självmordsförsök.
2 av 2
Allt fler unga söker vård för alkoholrelaterade sjukdomar, depression och självmordsförsök. Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

Dödligheten ökar bland unga män trots att svenskarna överlag mår allt bättre.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Socialstyrelsens senaste rapport om folkhälsan i Sverige är i stora delar mycket optimistisk: medellivslängden fortsätter stiga, hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter minska och dödligheten har generellt minskat under flera år.

Men på en punkt oroar sig Socialstyrelsen: de ungas hälsa.

Bland unga män har dödligheten i olyckor ökat och bland unga kvinnor har självmord blivit vanligare.

De som borde vara friskast - unga svenskar mellan 15 och 24 år - är de som inger störst anledning till oro.

I den åldersgruppen minskar dödligheten inte längre sedan mitten av 1990-talet. Bland unga män ökar den till och med. Framför allt ökar antalet dödsfall i olyckor bland män och antalet självmord bland kvinnor.

Dessutom super de unga mer. Bland befolkningen i övrigt är det färre som vårdas för alkoholrelaterade skador, men bland de unga har det skett en ökning.

Också depressioner, ångest och självmordsförsök skickar allt fler unga till slutenvården.

I jämförelse med mätningen 1990 är andelen överviktiga i åldersspannet 16-24 år dessutom nästan dubbelt så hög.

Läs mer om rapporten hos Socialstyrelsen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.