Ny metod hittar bebis hjärtfel

- 09/01/2009, 06:00 -

En ny metod att hitta livshotande hjärtfel på nyfödda har visat sig effektiv.

En ny svensk metod att hitta livshotande hjärtfel på nyfödda har visat sig effektiv. Undersökningen är enkel att genomföra och dessutom billig och snabb.

Genom att ett kardborreband med en sensor sätts fast på barnets ena hand och fot går det att mäta blodets syremättnad. Metoden syftar till att upptäcka så kallade ductusberoende hjärtfel: att blodet till lungor eller resten av kroppen stryps när forsterförbindelsen, ductus, sluter sig under några dagar efter förlossningen. Barnet blir snabbt mycket dåligt och behöver akut läkarvård för att överleva.

Nästan 40 000 spädbarn i Västra Götaland har genomgått undersökningen under studietiden. 92 procent av alla ductusberoende hjärtfel upptäcktes och inget barn dog. Sammanlagt föddes 60 barn i regionen med det livshotande hjärtfelet. Av dessa missades fem.

I jämförelsegrupperna, ungefär halva Sverige, föddes cirka 100 barn med den här typen av hjärtfel, 28 missades och fem av dem dog hemma utan att ha blivit diagnosticerade.

Studien av den nya metoden redovisas på fredagen i den brittiska facktidskriften British Medical Journal.

Skrivet av: