Måndag 25 Okt
Stockholm

Ministrar mörkar sena aborter

Den brittiska regeringen döljer sena aborter av foster med "defekter".

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Regeringen i Storbritannien hemlighåller aborter av mindre "perfekta" foster. Det kan till exempel handla om så kallad "klumpfot" eller harmynt. Det är exempel på tillstånd som kan korrigeras med hjälp av kirurgi.

Den brittiske Justitieombudsmannen kräver att få fram statistik från dessa typer av aborter. Men Hälsodepartementet vill inte släppa uppgifterna om dessa aborter, med hänsyn till kvinnornas integritet. Mörkläggningen möter skarp kritik.

– Det handlar inte om hur man ställer sig till abortfrågan. Den här statistiken brukade offentliggöras, men nu undanhåller man den, säger professor Stuart Campbell som även är ledande förlossningsläkare, till The Telegraph.

Stuart Campbell var med och tog fram 3D-bilder av 12 veckor gamla foster som "kunde gå" i sin fosterbädd. De bilderna ledde till att man sänkte abortgränsen från den tidigare gränsen 24 veckor.

Enligt brittisk lag kallad "Ground E", motsvarande socialstyrelsen bestämmelser, får foster aborteras fram till själva förlossningen om har någon form av fysisk eller psykisk abnormitet. Men efter 2002 började man "sålla ut" foster, även med mindre medfödda "fel", utan att offentliggöra siffrorna.

– Det är skamligt att den här typen av uppgifter döljs, tillägger Campbell.

Se embryots utveckling:

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela