Stockholm

Bågjakt blir tillåten i Sverige

Viss jakt med pil och båge kommer att bli tillåten i Sverige från och med i år.


Läs mer

Jaktformen var tidigare omstridd inom jägarnas led men nu har motståndet upphört. Kraven på den som ska jaga med båge blir dock hårda.

– Vanliga jägare skulle inte klara detta. Det kräver betydligt högre utbildning än jakt med kulvapen, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket.

Frågan om pilbågsjakten har stötts under många år. Den var upp för behandling i början av 1990-talet men då sade Jägareförbundet nej. Risken för skadskjutning ansågs för stor. För några år sedan genomfördes dock några försök och dessa slog väl ut.

Svenska bågjägareförbundet har arbetat för ett godkännande länge, eftersom medlemmarna har tvingats åka utomlands för att få utöva sin hobby.

Nu har de vanliga jägarorganisationerna tillstyrkt det hela. Och dessutom har både Danmark och Åland infört bågjakt, säger Pettersson.

Höga krav

Till en början kommer bara jakt på rådjur - möjligen också dovhjortskalvar - att tillåtas. Bågskytten måste ha både vanlig jägarexamen samt bågjägarexamen, vilket innefattar teoriprover och provskjutning. Eventuellt tillkommer ytterligare prover. Den som ska skjuta ett rådjur med pil måste dessutom göra det från nära håll, cirka 20-30 meter. Och rådjuret måste vara stillastående.

– Risken för skadskjutning ökar om man skjuter mot rörligt vilt, säger Pettersson.

Machorykte

Naturvårdsverket tar troligen det officiella beslutet i sommar. Men med tanke på de prov som måste göras blir det först framåt hösten som de första bågskyttarna syns ute i skogarna.

– Fast jag tror inte allmänheten kommer att märka av dem. De är bara några hundra och de jagar ensamma, säger Pettersson.

Bågjakten har rykte om sig som en jaktform för män med machokomplex och svällande muskler. Men Christer Pettersson säger att detta inte stämmer.

– De bågar som används kräver ingen stor muskelmassa. Det är inte vilka bågar som helst, utan tekniskt avancerade vapen, och skyttarna är i de flesta fall mycket erfarna. Det som lockar i bågjakten är att kraven på skytten är så stora och att viltet ges en större chans att undkomma.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.