Tisdag 22 Jun
Stockholm

Blyskatt på ammunition skippas

Jakt- och skytterörelsen är räddad. Det blir ingen blyskatt på ammunition.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Efter en långvarig debatt är det nu klart att den föreslagna skatten på blyad ammunition skippas helt.

Regeringen har nått en överenskommelse med både jakt- och skytterörelsen om att minska blyanvändningen på frivillig väg i stället.

– Vi använder hellre morot än piska, säger miljöminister Andreas Carlgren till TT.

Jägarna och skyttarna har lovat genomföra ett antal åtgärder, bland annat att arbeta för en stegvis övergång till blyfri ammunition och att använda kulfång i högre grad än tidigare, samt se till att ammunitionen inte blir kvar på marken. De ska också informera om hälsoriskerna med bly, enligt miljöministern.

– Jag tycker att de tar på sig ett jättebra åtagande och visar att de tar miljöfrågan på allvar, säger Andreas Carlgren.

Fåglar dör

Debatten om blyhaglets vara eller icke vara har varit segsliten. Det finns miljöskäl för att minska användningen eftersom blyet hamnar i naturen och örnar, änder, gäss och svanar förgiftas och dör. Ett beslut av den förra socialdemokratiska regeringen innebar totalförbud mot blyad ammunition från och med den 1 januari 2008. Men det revs upp av den nya alliansregeringen som tillsatte en utredning.

Kemikalieinspektionen föreslog i sitt remissvar i juli en skatt på bly i kombination med ett statsbidrag till kulfång för skytte med kula. Skatten skulle finansiera inköpen av kulfång, enligt förslaget.

Snabbare

I augusti deklarerade sedan miljöministern att det inte blir någon skatt på den höga nivå som myndigheten föreslagit. Det blidkade dock inte skyttarna som inte ville vara med i förhandlingarna så länge ett hot om skatt förelåg.

– Nu har vi hittat ett snabbare och mer konstruktivt sätt att göra något åt problemen än att införa ekonomiska styrmedel, säger Andreas Carlgren. Arbetet startar direkt och ska utvärderas sommaren 2010.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela