Torsdag 21 Okt
Stockholm

Positiv reaktion hos kärnkraftsindustrin

Även Svenskt Näringsliv jublar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kärnkraftsindustrin reagerade positivt på beskedet om centerns nya inställning i kärnkraftsfrågan och vad det innebär för regeringens hållning i frågan.

– Branschen har i 30 års tid levt under ett ständigt avvecklingshot. Därför är dagens besked oerhört positivt. Nu får vi klara riktlinjer för vad som gäller i framtiden, säger Anders Österberg, informationschef på OKG, som driver kärnkraftsverken i Oskarshamn.

OKG arbetar intensivt med ett modernisera sina kärnkraftverk.

– Vi är redo för att börja bygga nya verk om det är våra ägares önskemål. Men en sådan byggstart är inget som görs över en natt, konstaterar Anders Östberg.

Det finns dock långt gångna planer på nya verk som kan påskynda bygget av nya verk även i Sverige.

– Vårt moderbolag Eon har utvecklade planer på nybyggen i Finland, som skulle kunna överföras till Sverige för att få till stånd en snabbare process, säger Anders Österberg.

OKG ägs till 54,5 procent av Eon och resterande andel ägs av Fortum.

– Ett stort steg framåt efter alla år av låsningar och långbänkar. Men bättre sent än aldrig, säger en mycket nöjd och lättad Sverker Martin-Löf, vice ordförande i Svenskt Näringsliv och styrelseordförande i två mycket energiintensiva stora svenska koncerner inom basindustrin, SCA och SSAB.

Han har under många år drivit frågan om att kärnkraften inte bör avvecklas och att möjligheter bör skapas för att bygga nya reaktorer.

– Detta beslut underlättar i högsta grad för oss att planera framtida investeringar i Sverige. Det är ju detta vi under lång tid varit extremt oroliga för, att tillgången skulle vara för dålig.

Men Sverker Martin-Löf skulle välkomna en uppgörelse över blockgränserna. Annars ser han fortsatt osäkerhet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela