Lördag 8 Maj
Stockholm

Alltför långa väntetider på akuten

1 av 2
2 av 2

Storsjukhusen klarar inte anstormningen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De stora sjukhusen runt om i Sverige har för lite resurser i förhållande till akutmottagningarnas belastning. Något som lett till mycket långa väntetider på flera håll.

Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen får var fjärde patient i dagsläget vänta i mer än sju timmar på akuten.

Socialminister Göran Hägglund (kd) gick till val på att patienterna inte ska behöva vänta mer än max fyra timmar. Ett vallöfte han också i dag menar är viktigt att uppfylla.

– Jag tror att det här är viktigt för förtroendet för sjukvården och jag vet att det är viktigt för väldigt många människor som tycker det är alldeles orimligt att vänta timme efter timme på en vård som ibland är ganska enkel och ibland helt livsnödvändig, säger Göran Hägglund till Sveriges Radios Ekot.

Han vill att maximalt fyra timmars väntetid ska skrivas in i vårdgarantin och lagstadgas. Men  de övriga allianspartierna går emot Hägglunds lagstftningskrav. De tycker att en uttalad ambition att korta väntetiderna räcker.

Hägglund är dock inte nöjd med några luddiga formuleringar.

- Jag tror att det är nödvändigt att sätta en tidsgräns, för säger man bara allmänt att vi ska korta väntetiden, då kommer ganska lite att hända, säger han till Ekot.

Kommentera
Kopiera länk
Dela