Måndag 21 Jun
Stockholm

Omstritt hotell revs i Jerusalem

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Hoppet om nya fredssamtal helt ute?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

JERUSALEM. Hotell Shepherd i östra Jerusalem har rivitis. Hotellet är omstritt sedan länge och rivningen kontroversiell.

Enligt Palestina stals hotellet olagligen i samband med ockupationen av östra Jerusalem 1967. Israel menar å sin sida att hotellets rättmätiga ägare är en judisk-amerikansk fastighetsförvaltare.

Hotellet tillhörde en gång i tiden stormuftin Amin al-Husseini, som kom att alliera sig med Adolf Hitler, vilket inte gör byggnaden mindre laddad, skriver BBC.

Men framför allt är rivingen kontroversiell eftersom den genomförs för att Israel ska bygga nya bosättningar på platsen, samma plats där Palestina vill att landets huvudstad ska finnas.

Mahmoud Abbas, Palestinas president, har sagt att alla chanser till fortsatta fredssamtal är borta om hotellet rivs. Vilket nu alltså har skett.

Kommentera
Kopiera länk
Dela