Trelleborg JO-anmäls

- 19/02/2009, 16:44 -

Borde givit vård istället för att döda mannen

Ordföranden för Schizofreniföreningen i Skåne JO-anmäler Trelleborgs kommun efter att en psykiskt sjuk man sköts till döds av polis i Böste utanför Trelleborg.

Anledningen är att han anser att kommunen brustit i ansvar genom att inte erbjuda hjälp till den psykiskt sjuka mannen. Han vill nu att JO granskar om Trelleborgs kommun följt de lagar och beslut som gäller när det handlar om att erbjuda vård och hjälp till psykiskt sjuka .

Skrivet av: