Söndag 19 Sep
Stockholm

"Jag blev mörkrädd"

1 av 2
2 av 2

Folkpartiet vill avskaffa aktivitetsersättningen för unga och få in dem på arbetsmarknaden. 90 procent tros kunna ha någon form av aktivitet. Handikappsförbunden säger att det behövs massiva stödinsatser för att det ska fungera.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning kan ges till personer mellan 19 och 30 år. Som längst kan man beviljas ersättningen tre år i taget och som minst ska man vara oförmögen att arbeta heltid på ett år på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Den som har förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning kan också få aktivitetsersättning.

I dag finns cirka 27 000 personer med aktivitetsersättning. Varje år beviljas cirka 6000 nya ersättningar.

Lönebidrag är det bidrag som arbetshandikappade får som ersättning för utförda arbetsuppgifter och relateras till graden av arbetsfömågan och varierar mellan 20-80 procent. Taket innebär att bidraget räknas från en fastställd siffra.

 

Folkpartiet vill ta bort aktivitetsersättningen även kallad förtidspensionen för unga. Ungdomar med arbetsförmåga ska föras över till Arbetsförmedlingen och unga som saknar arbetsförmåga ska in i den vanliga sjukersättningen.

Tanken är att ungdomar ska få en mer aktiv hjälp av Arbetsförmedlingen att ordna jobb. För att det ska hända ska nu en rad reformer genomföras. Bland annat ska fler SIUS-konsultenter anställas på Arbetsförmedlingen, fler platser på Samhall och lönebidragstaket ska höjas.

Mikael Klein, intressepolitisk chef för Handikappsförbunden, säger att det är positivt att man väljer att fokusera på gruppen och att ambitionen att se gruppens möjligheter är bra.

– Det finns 27 000 personer med aktivitetsersättning. Det är ingen som vet vad som krävs för att de ska kunna arbeta. Det behövs massiva stödinsatser. Ambitionen att man ska kunna arbeta utifrån sin förmåga är sympatisk, den stödjer vi, men man måste se vad det är för människor vi pratar om.

Folkpartiets Johan Pehrsson tror att så många som 90 procent av de med aktivitetsersättning ska kunna komma ut i någon form av aktivitet.

– Det är en väldigt överdrivet positiv siffra, för att inte säga naiv. Om man ska vara realistisk måste det finnas ett omfattande stöd och arbetsuppgifter som inte finns i dag. De ska utöka på Samhall, men det kommer inte räcka på långa vägar, säger Mikael Klein till Nyheter24.

– Jag blev mörkrädd när jag hörde Johan Pehrsson säga i Sveriges radio att om en person blir erbjuden en tjänst på Samhall och tackar nej till den tjänsten så kommer personen att hamna hos Socialtjänsten. Det låter som om att de bara är ute efter att de ska göra vad som helst. Det är ju inte för inte som de har aktivitetsersättning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela