Sämre a-kassa gav inte fler heltidsjobb

- 23/02/2009, 10:19 -

De skärpta reglerna för deltidsstämpling har inte haft avsedd effekt.

För snart ett år sedan genomförde regeringen en lagändring som begränsade rätten att deltidsstämpla till 75 dagar. Ändringen var ett försök att tvinga arbetsgivarna att heltidsanställa deltidsarbetande personal.

I stället har de skärpta reglerna fått motsatt effekt och deltiderna har snarare ökat i förhållande till heltiderna sedan lagen ändrades. Samtidigt verkar det som om fler personer har valt att avsluta sin anställning för att i stället gå ut i heltidsarbetslöshet när de riskerat att bli av med sin deltidsstämpling.

– Antingen har de blivit uppsagda eller så har de aktivt sagt upp sig för att slippa bli utförsäkrade, säger Torbjörn Israelsson, på Arbetsförmedlingens prognosenhet, till Dagens Nyheter.

Det är svårt att säga vad som beror på de ändrade reglerna och vad som helt enkelt är en effekt av det kärvare ekonomiska läge som nu råder. Men tydligt är att flera personer gått från deltidsarbetslöshet till heltidsarbetslöshet under det senare året.

–?Det drabbar arbetstagarna mer än arbetsgivarna, det är arbetstagarna som har ändrat sitt beteende, säger Torbjörn Israelsson på Arbetsförmedlingens prognosenhet, till Dagens Nyheter.

Skrivet av: