Onsdag 21 Apr
Stockholm

S och mp överens om budgetsatsning

Partierna har kommit överens om en gemensam satsning på utbildning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Socialdemokraterna och miljöpartiet har kommit överens om en gemensam satsning på tio miljarder kronor på utbildning för arbete. Det beräknas ge 20 000 utbildningsplatser under nästa år.

Pengarna fördelas över tre år och på flera olika typer av utbildning. Det handlar om yrkesutbildning för arbetslösa. Här föreslås 9 000 fler platser än i regeringens budgetproposition för 2009.

Inom vuxenutbildningen för personer som behöver läsa in gymnasiekompetens eller omskola sig vill partierna ha 4 700 fler platser än regeringens förslag för 2009 och 7 000 fler platser för 2010 och 2011, varav 4 500 yrkesvuxplatser.

På den kvalificerade yrkesutbildningen vill s och mp satsa 2 500 fler platser för 2009 och 4 500 platser 2010 och 2011. I förslaget ingår också satsningar på att stärka samverkan mellan högskolan och arbetslivet samt kvaliteten i högskolan.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela