Personalkontrollen är hårdare inom barnomsorgen än inom äldreomsorgen - trots återkommade rapporter om äldre som far illa.
Personalkontrollen är hårdare inom barnomsorgen än inom äldreomsorgen - trots återkommade rapporter om äldre som far illa. - Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX

Ingen kontrollerar vem som jobbar inom äldrevården

Lagen säger olika om barn och äldre. För att få arbeta med barn måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. När det kommer till äldrevården så är det upp till arbetsgivaren själv att fatta beslut. Ett beslut som de flesta inte ens reflekterar över att ta.


Ingen registerkontroll för anställda inom äldrevården

Det finns ingen lag som säger att anställda inom äldrevården ska omfattas av registerkontrollen. För anställda inom skola och barnomsorg är det dock lagstadgat.

Verkamheter som täcks av lagen för registerkontroll:

Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, specialskola, sameskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, fristående skolor och verksamheter på entreprenad.

Enligt Rikspolisen vet man ännu inte om det är på gång med någon lagstiftning om registerkontroll för dem som jobbar inom äldreomsorgen.

Lex Maria

Om en patient blivit utsatt för allvarliga risker i hälso- och sjukvården eller drabbats av en allvarlig skada så ska det anmälas till Socialstyrelsen, i en så kallas lex Maria anmälan.

Skillnaden lex Sarah och lex Maria

Sammanställningen som Nyheter24 tagit del av gäller antalet lex Maria anmälningar inom äldrevården. Så som felmedicinering, fallskador och dylikt. Lex Sarah innefattar vanvård och missförhållanden inom äldrevården och anmälan kan endast göras av anställd personal.

Praktikanter och anställda inom barn och skola måste skicka in ett särskilt registerutdrag, enligt lagen om registerkontroll. Det finns dock inget motsvarande krav för att jobba inom äldrevården.

– Det är ju stor skillnad mellan barnomsorg och äldreomsorg. Det är klart att det kan förekomma stölder - att de äldre blivit bestulna, men det är inget större problem, säger Anders Haglöf enhetschef på Lövgärdets ålderdomshem i Göteborg, till Nyheter24.

Detta säger Haglöf trots att det bara är två år sedan en av de anställda på Lövgärdets ålderdomshem åtalades för misshandel på en av de boende.

Ska helst vara utbildad undersköterska

Äldrevården har hög personalomsättning. Många börjar, många slutar, och ett antal består. Alla de enhetschefer och ålderdomshem som Nyheter24 varit i kontakt med säger samma sak. Att personalen ska vara utbildade undersköterskor. Men på följdfrågan om alla verkligen är utbildade så blir svaret på samtliga ställen nej.

– Under kortare perioder anställer vi personal utan utbildning, säger Ingela Nygren på omsorgsförvaltningen i Växjö. Hon syftar på de många tusentals vikarier som varje år behövs.

Antalet lex Maria-anmälningar

Det är Socialstyrelsen som tar emot lex Maria-anmälningar inom äldrevården. De har dock svårt att få fram någon exakt statistik på antalet anmälningar de senaste åren.

– Några säkra siffror kan jag inte ge. Systemet för statistiken har nyligen ändrats, säger Camilla Olofsson, utredare på Socialstyrelsen, till Nyheter24.

Hon visar i stället en sammanställning över inkomna lex Maria-anmälningar inom äldrevården från 2009 och framåt. Listan är 32 sidor lång, med omkring tio fall på vardera sida. Det är äldre som blivit felmedicinerade, fått fallskador efter att de glidit ur rullstolen, fördröjda diagnoser som har lett till allvarliga sjukdomor och en patient som druckit diskmedel. Listan är lång.

Utdrag ur belastningsregistret

Lex Maria-anmälningarna är många, och antalet brott begågna av personal inom äldrevården är medial vardagsmat. Trots att de anställda ska vara utbildade undersköterskor så rapporteras det in ett stort antal misstag årligen. Där tillkommer polisanmälningar om stöld och misshandel utförda av anställd personal.

– Det finns inga lagstadgar om registerutdrag för anställda inom äldrevården, säger Lena Sihm på Rikspolisens registerutdrag, till Nyheter24.

Hon kan inte uttala sig om det är aktuellt med någon ny lagstiftning. Än så länge är det upp till arbetsgivaren om denne kräver utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar eller inte.

– En del kommuner ber om utdrag, men jag har inte känslan av att det är speciellt många som begär ut, säger hon.

Tomas Tryggvesson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Kalmar menar att de har allmänna krav på undersköterskeutbildning, men inte på registerutdrag.

– Vi kollar inte i belastningsregistret innan vi anställer. Nej, det gör vi inte, säger han.

På Attendo Care, som är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag, har man som ständigt krav att de anställda ska skicka in utdrag ur belastningsregistret oavsett arbetsuppgifter. Man har dock inte exakt koll på vad som innefattas av registret.

– Jag vet inte exakt vad som står där, men det borde ju täcka in misshandel och stöld, säger Charlotte Näsström-Morén, pressinformatör på Attendo Care.

I sammanställningen över inkomna lex Maria-anmälningar från Socialstyrelsen finns Attendo Care med flera gånger, från 2009 och framåt.

"Hoppas att vi inte anställer någon med ett kriminellt förflutet"

Stor personalomsättning och obefintliga rutiner. De flesta som Nyheter24 varit i kontakt med, och som inte begär utdrag ur belastningsregistret menar att det vore bra om det skulle lagstiftas på samma sätt som inom barnomsorgen. Men så länge det inte är lagstadgat så skippar de flesta, med ett fåtal undantag, att begära ut något.

– Vi kollar inte belastningsregistret för att få arbeta inom äldreomsorgen, säger Margareta Karlsson, förvaltningschef inom vård och omsorg i Ludvika kommun.

Hon är dock noga med att påpeka att de kollar upp dem som jobbar inom barn och skola, för det är det ju lag på. Så om lagens inte ger tydliga signaler tar inte kommunerna steget att själva agera.

– Jag hoppas att vi inte anställer någon som är brottslig eller har ett kriminellt förflutet, säger Margareta Karlsson, till Nyheter24.

/
Relaterat
Senaste nytt

Raset för nyföretagande bromsar in

Ansiktsigenkänning och drönare – så vill regeringen utöka kameraövervakningen

Regeringen och SD vill förbättra polisens möjligheter till kameraövervakning.

Polisen i Borlänge rapporterar om trafikolycka

"En trafikolycka har inträffat i Borlänge på E16", skriver polisen på sin hemsida.

Charkiv: Skolan måste flytta under jord

Den första helt underjordiska skolan ska nu byggas i Charkiv, meddelar den östukrainska stadens borgmästare. "Sådana skyddade lokaler kommer att ge tusentals barn möjlighet att fortsätta sin utbildning på plats, till och med under robotattacker", skriver Ihor Terechov på meddelandetjänsten Telegram.

Svenskarna köpte mindre mängd mat

Svensken får en allt mindre matkasse med sig hem från affären, men betalar betydligt mer för den. Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån SCB är volymminskningen 2022 större än något annat år, samtidigt som matpriserna stiger.

Mordet på Tove: Johanna Leshem Janssons advokat anmäler hovrättsdomarna för jäv

Clea Sangborn, som försvarar den morddömda Johanna Leshem Jansson i Tove-fallet, jävsanmäler domarna som ska döma i hovrätten. Det rapporterar P4 Jönköping.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.