Torsdag 1 Dec
Stockholm

Amnesty: Våldtäktsmän slipper undan

Majoriteten av landets våldtäktsmän går fria, skriver Amnesty i en rapport.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Majoriteten av landets våldtäktsmän går fria, skriver Amnesty i en rapport. Om fler ska fällas krävs mer än en skärpning av lagen.

– Lagstiftning är en nödvändig förutsättning men aldrig ett tillräckligt verktyg, säger Katarina Bergehed, kvinnorättsansvarig vid Amnesty och ansvarig för Sverigedelen i den rapport om våldtäkter som presenteras under tisdagen.

Ett av de största problemen, enligt Amnesty, är att av den lilla andelen våldtäkter som anmäls är det få fall som går vidare genom hela rättskedjan och leder till åtal och dom. Därav rapportens namn: "Fallet nedlagt".

Ingen upprättelse Bergehed tycker att det är anmärkningsvärt att så lite kraft lagts ner på att ta reda på varför det inte väcks fler åtal och fälls fler domar.

– Alla säger att det är prioriterat att öka lagföringen för våldtäkt. Men då måste man på allvar genomföra granskningar av rättssystemet som ger underlag för förbättringar, säger hon.

Amnesty kräver därför en kommission som ska granska alla anmälda våldtäkter där utredningen läggs ner eller åklagare beslutar att inte väcka åtal. Men viss forskning finns redan. Resultaten är ofta nedslående.

– Det finns mycket föreställningar om vad som utgör en riktig våldtäkt och vem som är skyddsvärd. Grupper av kvinnor, exempelvis narkomaner, tycks helt sakna skydd. Deras anmälningar sållas snabbt bort, säger Bergehed.

Forskning har även visat på brister i polisförhör, som att misstänkta förövares uppgifter inte ifrågasätts eller att en utpekad gärningsman över huvud taget inte kallas till förhör. Allt det här gör att många flickor och kvinnor som utsätts för våldtäkt aldrig kommer att få rättvisa eller upprättelse och att det finns en straffrihet för många förövare.

Saknar gränser Men bristerna finns inte bara hos myndigheterna. Både bland unga offer och unga förövare saknas ofta kunskaper om vad som i lagens mening är en våldtäkt.

– Det förebyggande arbetet är eftersatt. Vi har inte lyckats förmedla till våra unga vilka rättigheter de har och var gränserna går, säger Bergehed. Amnesty efterlyser "ett tydligt politiskt ledarskap" som tar tag i frågan.

– Det har hänt positiva saker, som regeringens handlingsplan mot våld mot kvinnor, men just området sexualbrott och våldtäkt är inte är tillräckligt uppmärksammat, säger Bergehed.

Regeringen har dock tillsatt en utredning för att se över om lagens krav på tvång ska ersättas med bristande samtycke för att det ska räknas som våldtäkt. Amnesty är för en sådan lagskärpning.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.