Torsdag 13 Maj
Stockholm

Föroreningar kapar halvår av livet

Luftföroreningar förkortar medellivslängden i Sverige med ett halvår.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det framgår av Socialstyrelsens miljöhälsorapport. Det beror framför allt på att luftföroreningar ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Föroreningarna kommer bland annat från trafiken.

Rapporten visar också att allt fler påverkas negativt av vägtrafikbuller. Sedan 1999 har antalet personer som besväras minst en gång i veckan, exempelvis har svårt att somna, ökat från cirka 600 000 till 800 000.

"Buller är ett hälsoproblem som måste tas på allvar. Det kan inte viftas undan med att buller bara är en fråga om trivsel", säger Margareta Palmquist, chef för Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd, i ett pressmeddelande.

Miljöhälsorapporten bygger bland annat på en enkät besvarad av omkring 26 000 personer mellan 18 och 80 år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela