Måndag 25 Okt
Stockholm

Greenpeace hindrar bottentrålning

Med stora stenblock ska miljöorganisationen skydda Sveriges marina miljöer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I Sverige finns det cirka 4 000 områden som är utnämda till Natura 2000-områden. Det innebär att de tillhör ett nätverk av skyddad natur inom EU, men skyddet är inte effektivt. I alla fall om man vill tro Greenpeace, som nu agerar för att hindra skadligt fiske i svenska vatten.

Trålning, som innebär att man fiskar med ett nät dragandes efter en båt, leder enligt Greenpeace till omfattande skador på bottnar och har en betydande påverkan för både växter och djur. Genom att lägga ut flera ton tunga stenblock ska fiskesättet nu stoppas.

– Vi har sett att trålningen minskat i området sedan stenarna kom på plats, säger Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace till Sydsvenskan.

Men Hallandsfiskarna påstår att det är onödigt att lägga ut sten.

– Det förekommer ingen trålning på bankarna, säger Viking Bengtsson, Hallandsfiskarnas ordförande.

Trålning är en mycket kritiserad fiskeform då den inte sker selektivt, utan tar med sig alla slags fiskar, även fridlysta sådana. Metoden kräver även mer bränsle än andra och förorsakar därför mer föroreningar. Men ur ekonomisk synpunkt är trålfiske dock den viktigaste fiskemetoden inom Sverige.

Greenpeace har tidigare lagt ut stenar i Nordsjön, och nu ska även utsjöbankar i Kattegatt skyddas.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela