Torsdag 13 Maj
Stockholm

Nu är "kränkande fotografering" olaglig – här är Sveriges nya lagar

Lagen gäller inte om fotograferingen är till för nyhetsförmedling.
1 av 2
Lagen gäller inte om fotograferingen är till för nyhetsförmedling. Foto: Scanpix
Vid halvårsskiftet träder ett 50-tal nya lagar i kraft.
2 av 2
Vid halvårsskiftet träder ett 50-tal nya lagar i kraft. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

I dag blir det olagligt att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i sin privata miljö. Här är en lista med några av de viktigaste lagarna som träder i kraft den 1 juli.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Hela listan

I ett stort dokument kallat "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2013" har regeringen samlat alla lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet. 

Här kan du läsa allt om de nya lagarna.

Från och med i dag, 1 juli, kan en person som fotograferar någon i hemlighet få fängelse i upp till två år.

Det enligt en av de nya lagarna som träder i kraft i dag. Lagen "kränkande fotografering" gör det förbjudet att filma eller fotografera en person som befinner sig i sin privata miljö eller på annan plats som är avsedd att vara privat. Det kan vara till exempel i trädgården eller i omklädningsrummet.

Lagen kräver att den fotograferade inte är medveten om fotograferingen. Det kan bero på en dold kamera eller att hen inte förstår att fotografering äger rum. Om fotograferingen är försvarlig – till exempel vid nyhetsförmedling – får fotografen inget straff.

Med det nya halvåret följer även en rad andra lagar. På sin hemsida presenterar regeringen ett 50-tal större och mindre lagändringar du behöver rätta dig efter.

Här nedan listar Nyheter24 ett urval av de nya lagarna.

Papperslösa barn får utbildning
Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak ha samma rätt till utbildning som andra barn. Skolplikt gäller dock inte.

Ny kameraövervakningslag
Kameraövervakningen i Sverige har ökat rejält de senaste åren. Den här lagen väntas öka övervakningen ännu mer. Nu ges större möjligheter för kameraövervakning i till exempel butiker och i parkeringshus. Tidigare har det krävts tillstånd – nu behöver man göra en anmälan till länsstyrelsen.

Förstelärare införs i skolan
En karriärstjänst betald med statliga bidrag. Skolorna kan ansöka om statsbidrag för så kallade förstelärare om 85 000 kronor per år och för lektorer 170 000 kronor per år. Kravet är att läraren uppfyller vissa kvalifikationskrav samt att läraren får ett lönelyft på minst 5 000 kronor.

Inget krav på sterilisering vid könsbyte
Det har länge varit en uppmärksammad fråga, men nu behöver inte de som byter kön sterilisera sig.

Svenska fartyg får ha vapen ombord
I takt med att piratattackerna utanför Somalia har ökat så har säkerhetstänkandet på svenska fartyg fått allt mer utrymme. En ny lag ger nu svenska fartyg rätt till att använda beväpnad bevakning utanför europeiska samarbetsområden. 

Utökning av lagen grov fridskränkning
Sedan tidigare har grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning omfattat brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och sexualbrott. Från och med den 1 juli omfattar lagen även skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Samtidigt höjs minimistraffet från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.

Hårdare sexualbrottslag
Många kritiker ville se ett krav på samtycke vid sex. I stället ersattes begreppet "hjälplöst tillstånd" med "särskilt utsatt situation". Det kommer i praktiken leda till att fler fall av sexuella utnyttjanden ses som våldtäkt. Utöver det kommer grovt sexuellt övergrepp mot barn att omfatta fler handlingar. Minimistraffet höjs från sex månaders fängelse till ett år.

Kommentera
Kopiera länk
Dela