Tisdag 18 Jan
Stockholm

Svenska ungdomar dricker mindre – men röker mer cannabis

Ungdomarna dricker mindre.
1 av 4
Ungdomarna dricker mindre. Foto: TT BILD
2 av 4
3 av 4
4 av 4

Ungdomar dricker mindre alkohol i dag än tidigare. Orsaken tros vara flera olika faktorer - bland annat sociala medier.

Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Gjorts sedan 1971

Sedan 1971 har det årligen genomförts undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. 

Sedan 1986 ansvarar Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. 

Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2013 uppgick till 5109 i årskurs 9 och till 4328 i gymnasiets år 2.

Enligt en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som presenterades på fredagen har alkoholkonsumtionen bland svenska ungdomar minskat de senaste åren.

Undersökningen görs på niondeklassare runt om i Sverige. Av de tillfrågade var det 47 procent som druckit alkohol någon gång under det senaste året, vilket är den lägsta nivån sedan undersökningarna började 1971. 

Skåne dricker mest och Norrland minst

Resultaten visade även att det skiljer sig regionalt i hur mycket ungdomarna dricker. Mest dricker unga i Skåne och södra Sverige och minst i norra.

– Trots att det finns regionala skillnader så ser vi en fortsatt nedåtgående trend i hela landet när det gäller alkoholkonsumtionen bland niondeklassare, säger Isabella Gripe, redaktör för rapporten, i ett pressmeddelande.

– Det kan finnas många olika förklaringar, men en sak som vi ser i vår studie är att unga börjar dricka senare.

Från 90 till 77 procent

Men det är inte bara bland niondeklassare som alkoholkonsumtionen minskat, även bland dem som går andra året på gymnasiet har siffran gått ned. Från 2004 till i dag har andelen som någon gång druckit alkohol det senaste året gått från 90 till 77 procent.

Anledningen tror man bland annat kan bero på att debutåldern för alkohol höjts och att ungdomars alkoholmönster förändrats. Men även sociala medier kan ha betydelse – i form av nya mötesplatser för ungdomar som inte behöver inkludera alkohol. 

Cannabis vanligare

Samtidigt som drickandet minskat har antalet som provat cannabis ökat visar samma rapport. Var femte kille i gymnasiet och nästan var sjätte tjej säger sig någon gång ha provat cannabis, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

SR har pratat med Maria ungdom i Stockholm som specialiserar sig på att hjälpa ungdomar med drog- och alkoholrelaterade problem. Där säger man att mellan 70 och 80 procent av de inskrivna ungdomarna uppger cannabis som huvuddrog. Vilket skiljer sig jämfört med för tio år sedan – då alkohol var huvuddrogen.

Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela