Lördag 31 Jul
Stockholm

Vårdgarantin bör lagregleras

Alla ska få del av beslutad vårdinsats inom 120 dagar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Vårdgarantin bör lagregleras så att alla får del av beslutad vårdinsats inom 120 dagar, föreslår utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Utredningen om patientens rätt.

Delbetänkandet överlämnas till socialminister Göran Hägglund på måndagen.

Utredningen konstaterar att patientens ställning inom hälso- och sjukvård ibland är mycket svag. För att komma till rätta med detta föreslås flera åtgärder. Bland annat bör en lagreglering ske där vårdgivaren åläggs att ge patienter individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti.

Utredaren vill också ändra lagen så att hälso- och sjukvården ska tillvarata patientens möjligheter att råda över valet av vårdgivare. Vidare föreslås en lagreglering där verksamhetschefen ges ansvaret för att en fast vårdkontakt utses vid behov.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela