Baby fick vänta på hiv-behandling

- 22/12/2008, 17:53 -

Sjukhuspersonalen missade hiv-diagnos i mammas journal - utförde kejsarsnitt utan skyddshandskar.

Personalen vid Östersunds sjukhus missade att kvinnan på förlossningsbordet var hiv-positiv. Det dröjde därför ett dygn innan det nyfödda barnet fick förebyggande behandling mot hivsmittan. Något som ska ske omedelbart. Dessutom utsattes personalen för en smittorisk då de förlöste barnet med kejsarsnitt utan att använda handskar. Händelsen utreddes enligt Lex Maria och Socialstyrelsen hittade allvarliga brister i personalens rutiner.

"Det förefaller som att tillämpningen Socialstyrelsens föreskrift om basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvården varit bristfällig bland annat vad gäller användning av handskar vid kontakt med kroppsvätskor"

I beslutet framkommer att sjukvårdspersonalen inte kontrollerat kvinnans datajournaler ordentligt och missat viktiga smittokoder:

"Trots patientens upprepade vårdkontakter under graviditeten så uppmärksammade inte personalen att 'smitta' och VAS-knappen var aktiverade."

Efter händelsen har verksamhetsledningen sedan det inträffade vidtagit åtgärder för att tydliggöra HIV-smitta bland patienter i deras journaler. I Socialstyrelsens rapport framkommer också att ingen i personalen ska ha smittats.

Skrivet av: