Reinfeldt lovade sänkta skatter

Regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar för dem som arbetar.


Statsminister Fredrik Reinfeldt bekräftade vid riksdagens öppnande att regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar för dem som arbetar. Samtidigt ska den statliga inkomstskatten bli lägre. Allt till en kostnad av sammanlagt 15 miljarder.

–Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen, sade Reinfeldt när han läste upp regeringsförklaringen.

Satsningar på vägar och järnvägar görs för att Sverige ska bibehålla och stärka konkurrenskraften och "knyta samman människor och företag".

– Vi vill att fler ska kunna se fram emot att komma i tid till jobbet eller hämtning på dagis, sade statsministern.

Den världsekonomiska oron

Tidigare hade han nämnt "de mörka moln som hängt över världsekonomin" och som "har tätnat under sommaren till följd av tilltagande oro på de internationella finansmarknaderna".

Enligt Reinfeldt har "en ansvarsfull ekonomisk politik och starka finanser gett oss styrka att möta den världsekonomiska oron".

– Med fler i arbete och fler i företagande är vi mindre utsatta än vi annars skulle ha varit i en konjunkturavmattning, sade han.

Landets säkerhet

Utrikes- och säkerhetspolitiken berördes också i regeringsförklaringen.

–Rysslands angrepp på Georgien belyser ytterligare vikten av en väl genomtänkt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, sade han.

–Vårt lands säkerhet och yttre trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Det råder bred enighet i Sveriges riksdag om att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Reinfeldt uttryckte oro för utvecklingen i Afghanistan, men försäkrade att Sveriges engagemang där är brett och långsiktigt.

Han aviserade också ett förslag inom biståndspolitiken om ökat stöd för de krafter i världen som verkar mot förtryck och för demokrati.

Levnadsvillkor

Inledningsvis berörde Reinfeldt de olika villkor som människor i Sverige har.

– Om en del i politiken handlar om att se och möta de skiftande berättelserna hos människor i vår tid, då handlar den andra om att ge svaren. Svaren på hur Sverige kan bli bättre.

Han sade att det ska finnas en plats för alla, att det ska finnas plats för allas potential.

– Vi kommer aldrig att acceptera att människor ställs utanför arbetsgemenskapen, sade Reinfeldt som pratade om hur arbete, skatter och tryggad välfärd hänger ihop.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!