Stockholm

Istiden utsatt för klimatförändringar

Nya forskarrön visar på större variationer i klimatet.


Läs mer

Klimatförändringar härjade under istiden. Ibland varierade klimatet så mycket att det kunde vara tio plusgrader på somrarna i norra Sverige. Det, kombinerat med att den senaste istiden kan ha börjat 20 000 år senare än vad forskarna tidigare räknat med, är helt nytt i miljöforskningen.

Martina Hättestrand, forskare i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, har i sin doktorsavhandling landat i slutsasten att klimatet varierade betydligt mer än vad forskarna tidigare trott.

– Istiden var inte så kall som man har trott och klimatet varierade ganska mycket. Under den senaste istidens andra isfria period verkar klimatet ha varierat mycket, säger hon till Svenska Dagbladet.

Hon har studerat pollenkorn som har bevarats i sediment och upptäckt att det fanns avsevärt mer björkpollen under de varmare perioderna som senare försvann under de kallare perioderna och ersattes med pollen från gräs och örter. Som varmast kunde det bli tio plusgrader.

– I dag förstår man inte riktigt hur istiderna blir till och försvinner. För att förstå klimatsystemet fullt ut gäller det att få alla pusselbitar på plats. Jag har undersökt vad som hänt med den skandinaviska isen, sedan kopplar man ihop det med andra isar, säger Martina Hättestrand till Svenska Dagbladet.

Perioderna mellan istiderna brukar vara mellan 10 000 och 15 000 år, och nu är det ungefär 10 000 år sedan den senaste isen smälte bort.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.