Tisdag 3 Aug
Stockholm

Svenskarna mer Natovänliga

Natomotståndet minskar med åren. 33 procent vill gå med i alliansen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Svenskarnas stöd för Nato växer, men fortfarande är de flesta emot, konstaterar både Sifo och 2008 års Som-undersökning som görs av Göteborgs universitet.

I Sifos mätning, som publiceras i Svenska Dagbladet, är varannan svensk emot ett Nato-medlemskap. Sedan 2004 har antalet motståndare minskat med nio procent. Natoförespråkarna som för fem år sedan var 29 procent är i dag 33 procent. 17 procent är tveksamma.

Sifos undersökningsledare Toivo Sjörén tror att det ökande Natostödet snarare beror på att försvarsalliansen avdramatiserats än på att svenskarna känner ett större hot från omvärlden nu än för fem år sedan.

Sifo har intervjuat 1 000 personer.

2008 års Som-undersökning redovisas på Dagens Nyheters debattsida. Enligt den är de som stöder Nato 24 procent mot 19 procent 2007. 41 procent är mot ett medlemskap. 2007 var den siffran 44 procent. 35 procent är osäkra.

Som-undersökningen redovisar också svenskarnas förtroende för försvaret. 2007 kände 25 procent att det var stort. 2008 hade siffran sjunkit till 16. Litet förtroende kände 27 procent 2007. Ett år senare hade de ökat till 38 procent.

Hur många personer som ingått i Som-mätningarna framgår inte.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela