Söndag 5 Dec
Stockholm

"De har slagit sönder hennes liv"

Åklagaren yrkar 8 år för sprängning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Chefsåklagare Urban Svenkvist yrkade på åtta års fängelse för den 24-åring som anses ligga bakom sprängningen mot åklagaren Barbro Jönssons bostad i november 2007.

– De har slagit ut en mycket duktig och framgångsrik åklagare, sade Urban Svenkvist i sin slutplädering.

–De har slagit sönder hennes liv.

Åtalen handlar om allmänfarlig vårdslöshet och grovt olaga hot. Straffvärdena är åtta respektive fyra års fängelse.

–Jag tror inte att tingsrätten dömer tolv år. Men straffet bör inte understiga åtta, sade Urban Svenkvist.

Han konstaterade också att det inte finns någon praxis när det gäller liknande angrepp.

–Det är alldeles unikt, sade han, ett generalangrepp på rättsväsendet och en kränkning av Barbro Jönsson.

–Det finns många goda anledningar att se mycket strängt på vad de gjort.

Angående den andre åtalade, 25-åringen som ändrade sin berättelse och pekade ut den andre, konkretiserade åklagaren ingen önskan om straffsats.

–Det beror på vad tingsrätten kommer fram till eftersom han ändrade sin berättelse sedan han fått reda på, som åklagaren sade, vad personskyddsenheten har att erbjuda.

–Men att han berättade vad som hände är något han bör tillgodoräknas, sade Urban Svenkvist.

Den 24-årige mannens försvarare, Mikael Nilsson, vill att åtalet ogillas.

–Det finns inga avgörande bevis i målet, sade Nilsson.

–Det enda som åklagaren har är 25-åringens berättelse och den ska inte värderas högre än min klients.

Tvärtom ansåg han att 25-åringens tillförlitlighet hade rasat eftersom denne under polisförhör, förundersökning och rättegång lämnat tre olika berättelser.

–25-åringen är inget vittne, han är ingen målsägare.

–Han har gjort så här för att rädda sitt eget skinn.

Mikael Nilsson ansåg att brottet mot Barbro Jönsson var "nesligt" men, sade han, det innebär inte att man ska frångå sedvanliga bevisvärderingsregler.

Även den andre åtalades försvarare, Jan-Anders Hybelius, ansåg att åtalet skulle ogillas.

–Han har lagt korten på bordet och han har hjälpt till att reda ut det här och därför ska åtalet ogillas, sade han om sin huvudman.

Jan-Anders Hybelius konstaterade att hans 25-åriga klient, på grund av att han valt att berätta och peka ut den andre, ingår i ett skyddsprogram och kommer så att göra framöver.

Barbro Jönsson berättade om inskränkningarna som blivit följden av skyddsåtgärderna i hennes liv.

–Det kommer att gälla för min klient också, sade Hybelius.

Domen i Vänersborgs tingsrätt faller den 21 april.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela