Gravida blir allt mer överviktiga

- 16/04/2009, 06:15 -

Antalet gravida kvinnor som är överviktiga har ökat drastiskt sedan 1993.

Antalet gravida kvinnor med fetma och övervikt ökar. Sedan 1993 har siffran stigit från 27 procent till nästan 36 procent 2007. Detta visar en rapport från Socialstyrelsen med länsvisa siffror. Flest överviktiga gravida finns i Västernorrland.

Gravida kvinnor som lider av fetma utsätter sina barn för stor fara, eftersom barnets vikt påverkas av moderns vikt. Dessutom löper mödrar med övervikt större risk att drabbas av graviditetsdiabetes, blodtryckssjukdomar och havandeskapsförgiftning.

En överviktig gravid kvinna löper också större chans att trabbas av intraueterin fosterdöd, vilket innebär att barnet dör före eller i samband med förlossningen.

– Dock är det en risk för en överviktig kvinna att föda. Dels får kvinnor som blir överviktiga på grund av för mycket och dålig mat och för lite motion större barn och det kan vara ett riskmoment i sig. Stora barn, över 4500 gram, löper större risk att fastna med axlarna under en förlossning. Det är ett skräckscenario för en barnmorska och flera barn blir skadade av bland annat syrebrist då barnets kropp inte kommer ut efter att huvudet har framfötts, säger Malin Rääf, barnmorska på SÖS förlossning till Nyheter24.

Men bloggaren Mattias Svensson är kritisk till hur medierna målar upp farorna med övervikt kring graviditet.

"Alla inser nog att extrem fetma innebär hälsorisker, både för mödrar och i andra sammanhang. Det är något helt annat än den övervikt (BMI 25-30) som artikeln försöker utmåla som livsfarlig, förmodligen utan annan verkan än att i onödan skrämma upp ett stort antal blivande mödrar med några extra helt ofarliga kilon", skriver han i sin blogg.

Skribenten och bloggaren Isobel Hadley-Kamptz har tidigare bloggat kring moraliseringen som görs kring gravida kvinnor och även gällande samhällets syn på övervikt.

– Det finns ju en allmän uppfattning om att gravida kvinnor är dumma i huvudet och inte vet hur de ska leva. De behandlas alltid som om barnet är viktigare än de själva, säger Hadley-Kamptz till Nyheter24.

Antalet överviktiga gravida kvinnor har ökat enligt den här undersökningen. Tror du att det här kan skapa problem när man som gravid får höra att man är överviktig?

– Det är väl klart, inom mödrarvården så läxar de jämt upp kvinnor om deras sätt att leva, men om man för överviktig vid en graviditet så kan det ju bli problem, menar Hadley-Kamptz.

Hur tycker du då att man ska närma sig en gravid kvinna och förklara att hon är överviktig?

– Alltså, det viktigaste är att allmänheten förstår att det rör sig om vuxna kvinnor som är upplysta och som kan fatta beslut om sig själva, i stället för att omyndigförklara dem. De fattar ju att man inte kan leva på hallonbåtar under graviditeten, säger Hadley-Kamptz till Nyheter24.

Skrivet av: