Mobbad stämmer utan BEO:s hjälp

- 15/04/2009, 14:19 -

En pojke i Malmö kräver kommunen på 300 000 kronor.

300 000 kronor i skadestånd för uteblivet ingripande mot mobbning.

Kravet från en pojke i Malmö är inte bara rekordstort, utan också ovanligt eftersom det framförs via privat juridiskt ombud, inte Barn- och elevombudet.

Därmed riskerar familjen att ensam få stå för rättegångskostnaderna om den tolvårige pojken förlorar mot kommunen i Malmö tingsrätt.

– De är beredda att ta rättegångskostnaderna. De är beredda att satsa det här, eftersom de tyckt att det varit så jobbigt i alla år att ingen lyssnat, säger pojkens juridiska ombud Doris Singh.

När Barn- och elevombudet (BEO) inrättades 2006 var en av poängerna att det skulle gå att få juridiskt biträde utan kostnad och att den som utsatts för mobbning inte själv skulle behöva riskera att få stå för rättegångskostnaderna.

Ny situation

Lars Arrhenius, Barn- och elevombud (BEO), känner inte till några andra liknande fall där elever på egen hand valt att föra talan i tingsrätten.

– Det här är en ny situation, säger han till TT.

Han understryker att han inte har några synpunkter på att pojken i Malmö och hans mamma valt att själva gå till domstol.

Efter en lagändring vid årsskiftet får inte Skolinspektionen och därmed inte heller BEO driva ärenden rättsligt om eleven redan för talan på egen hand. Malmöpojken vände sig till BEO i december, innan lagen hunnit ändras, och Lars Arrhenius håller på att utreda vad som gäller i hans fall.

Intensiv mobbning

Enligt stämningsansökan har tolvåringen blivit systematiskt och intensivt mobbad av en klasskamrat, både psykiskt och fysiskt. Det har handlat om slag och sparkar, strypgrepp och spottloskor. Skolan har enligt stämningen inte utrett och inte vidtagit åtgärder i tillräckligt stor utsträckning. Skolan å sin sida har en helt annan bild av vad som hänt och tycker att allt har hanterats på ett korrekt sätt, skriver Skånska Dagbladet.

Det högsta skadeståndskrav som BEO någonsin framfört i ett mobbningsärende är 280 000 kronor. Doris Singh anser att det i Malmöfallet är fullt motiverat med ett ännu högre krav:

– Det har pågått en lång tid och varit mycket allvarliga kränkningar, säger hon.

Skrivet av: