Fredag 18 Jun
Stockholm

Hotad familj får skadestånd av staten

Hotad kvinna får 70 000 kronor i skadestånd efter att Skatteverket röjt adress.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kvinnan och hennes barn levde under hot och med skyddade personuppgifter. Trots detta lämnade Skatteverket ut information om familjemedlemmarna när en utomstående, som hotade familjen, beställde personbevis. För missen tvingas staten betala 70 000 kronor i skadestånd efter justitiekanslerns beslut.

Skatteverket röjde nämligen familjens bostadsadress. De skyddade personuppgifterna blev tillgängliga när sekretessmarkeringar föll bort i Skatteverkets folkbokföringsdatabas vid en uppgradering. Därmed fick personen som hotade familjen kännedom om var kvinnan fanns.

Av beloppet avser 30 000 kronor kränkning av den personliga integriteten.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela