Kritikstorm mot klinik som utför "oskuldsoperationer"

- 22/01/2021, 17:02

På kliniker runt om i landet erbjuds kvinnor som lever under hedersförtryck att genomföra "oskuldsoperationer", för att rekonstruera mödomshinnan. Nu får ingreppen motta stark kritik – bland annat för att "laga" något som inte ens finns.

Kliniker i Stockholm erbjuder kvinnor som lever under hedersrelaterade normer möjligheten att genomgå intimkirurgi som rekonstruerar mödomshinnan.

Ingreppet, en så kallad "oskuldsoperation", kostar 15 500 kronor och garanterar kvinnan en mindre blödning på bröllopsnatten. 

Klinikerna anklagas nu för att profitera på kvinnors rädsla och utsatthet. Dessutom reparerar man något som inte ens finns. 

Myten om mödomshinnan

Ja, för myten om mödomshinnan är så etablerad att den för vissa tas för sanning. I själva verket finns det ingen aktuell forskning som stärker att den existerar. 

Bita Eshraghi är gynekolog och biträdande överläkare på Amel-mottagningen, Södersjukhusets mottagning för könsstympade. Till Nyheter24 berättar hon om den mytomspunna teorin.

– Myten hävdar att kvinnor har en hinna som täcker den vaginala öppningen, och när den går sönder vi det första samlaget så orsakas en blödning. Det sägs bekräfta att kvinnan är oskuld.

Bita Eshraghi. Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös

En ovanlig avvikelse

I själva verket är det bara en på 1-2 000 som föds med en hinna av det slaget – en avvikelse kvinnor söker vård för att bli av med.

– Vid de fallen behöver flickorna genomgå en mindre operation så mensblodet kan passera, och för att det senare ska vara möjligt att använda tampong och ha samlag, säger Eshraghi och fortsätter:

– Så självklart finns det avvikelser, men de är ovanliga.

Att läkare är med och reproducerar normen om mödomshinnan är därför djupt problematiskt, enligt Beshraghi.

– Jag har full förståelse för att kvinnor, som lever i kontexter där samlag före äktenskapet inte accepteras, söker sig till de här klinikerna och att de är beredda att betala stora summor pengar. Men, som läkare är det oerhört oetiskt att agera helt emot aktuell vetenskap och hävda att mödomshinnan ens existerar, säger hon till tidningen Ottar.

"Kan rädda hennes äktenskap"

I en avslöjande artikel har tidningen Ottar varit i kontakt med Susanna Jafari, chef på en av klinikerna som aktivt marknadsför oskuldsoperationerna på sin hemsida. 

Hon menar att kliniken, genom att utföra ingreppen, stöttar de utsatta kvinnorna.

– Hon kan få bättre självkänsla av operationen, och det kan rädda hennes äktenskap. Det är svårt för någon med svensk bakgrund att förstå hur utsatt den här kvinnan kan vara. Det är inte så lätt för henne, säger hon till Ottar.

Enligt Jafari finns det inte så mycket annan hjälp att ge kvinnor som lever under hedersrelaterade normer. Det håller inte Beshraghi med om.

– Jag tycker det uttalandet baseras på okunskap. Som läkare kan man alltid erbjuda patienten information om den verkliga anatomin och myterna kring mödomshinnan, och det finns dessutom flertalet verksamheter som arbetar med hedersrelaterad våld- och förtryck där kvinnorna kan få stöd, säger hon till Nyheter24.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Dags att sätta ner foten"

De unga kvinnor som söker sig till klinkerna lever många gånger i extremt patriarkala kulturer som värdesätter hennes oskuld väldigt högt. Ett blodfläckat lakan bevisar hennes ärbarhet, utifrån dessa normer.

Det finns i dagsläget ingen svensk lag som förbjuder oskuldsoperationerna, varken i privat eller offentlig sektor. Privata kliniker är dessutom inte skyldiga att rapportera sin verksamhet – vilket gör det omöjligt att veta hur vanligt ingreppet är.

I den fortsatta debatten riktar man därför in sig på myndigheter och beslutsfattare:

– Nu är det viktigt att sätta press på på politikerna, och framförallt Socialstyrelsen. Det är dags att ta ställning, säger Beshraghi till Nyheter24.

Läs mer:

Modell dog efter "Brazilian buttlift"-operation: "Uppenbart riskfyllt"

Läkarnas fusk: Finansierar botoxingrepp med skattepengar