Tisdag 24 Maj
Stockholm

VIRUSSVERIGE: KAN INTE SEPARERA

TT: Kan ni separera dem som vårdas för covid-19 och dem som vårdas med covid-19 i statistiken?

Kommentera
Kopiera länk
Dela

— - Den statistik som vi presenterar bygger på vårt system för lägesbilder, säger Mattias Fredricsson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

— - I det underlaget kan vi inte separera dem som vårdas för covid-19 och dem som vårdas med covid-19, det kan vi göra senare.

Han understryker samtidigt att han anser att underlaget ger en bra bild av situationen för vården och att patienter som vårdas för andra åkommor men också har covid-19 också innebär en ökad belastning på vården.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela