"Sveriges sexbrottslagar stinker"

Hanna Fridén om att det kommer en bättre lagstiftning när det gäller våldtäkter - men att den fortfarande inte är tillräcklig.


Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Hanna Fridén

Hanna Fridén är föreläsare och frilansskribent. 

Följ henne på Twitter.

Från första juli i årkommer lagen ändras så att våldtäkt kommer omfatta fall däroffret befunnit sig i en "särskilt utsatt situation".Detta innebär att den inte enbart kommer att omfatta fall däroffret är kraftigt berusat, utan även andra fall som kan kategoriserassom utsatta situationer. Som ett exempel hoppas jag se att fall däroffret inte vågar säga nej, i fall där det exempelvis rör ensituation med fler än en förövare, kan gälla som våldtäkt.

Men det är bara ett steg påvägen. Sverige har i många år fått kritik för sinvåldtäktslagstiftning. Det finns människor som vill hävda attSverige är ett land med extremt strikta våldtäktslagar där sakerräknas som våldtäkt i mycket högre grad än andra. Detta stämmerom vi jämför Sverige med länder där kvinnors rättigheter stårextremt lågt i kurs, men inte när vi tittar på länder på merlika nivå som oss, som exempelvis Storbritannien som har en myckethårdare våldtäktslagstiftning.

I Sverige räknas det inteens alltid som en våldtäkt om offret tydligt säger nej, något somvi gång på gång får bekräftat av friande domar. Som ettexempel kan vi ta fallet med kvinnan som blev utsatt för ettövergrepp, men tingsrätten bedömde att hon inte gjorde så mycketmotstånd som hon hade kunnat. Varför? Efter att våldtäkten varfullbordad lyckades kvinnan ta sig loss och slå sin förövare ihuvudet med en kastrull, och därför bedömdes hon vara kapabel attha motat bort honom hela tiden, och han friades.

Det är Sverige och Sverigesvåldtäktslagstiftning, och den är synnerligen inte hård. Tvärtomanser jag att den är extremt gammalmodig, och när människor stoltpåstår att Sverige är ett av världens mest jämställda länderkan jag bli förbannad över vår okunnighet om hur det faktiskt serut i länder som ekonomiskt och socialt liknar vår egen kultur.Sverige är ett av världens bästa länder att skaffa barn i. Vi harmycket barnledighet, och både de manliga och kvinnliga parternafördelar olikt ansvar i större utsträckning än många andra, menvad gäller vår sexualbrottslag så är det ett rent och skärtsmörgåsbord för sexualförbrytare.

I Sverige ses det oftast somförmildrande omständigheter om förövaren råkade vara berusad närde utförde antingen ett vålds- eller sexualbrott, helt olikt om dukör rattfull. Om du försöker dig på samma ursäkt iStorbritannien får du i stället ett hårdare straff, då det aldrigär offrets ansvar att bli våldtagen av en tillräkligt "nykter"person. I stället ligger det på förövarens ansvar att bete sigordentligt och inte bli så full att huvudet slutar fungera, vilketär fullkomligt rimligt. Detta, och mycket mer, saknar Sverigesvåldtäktslagstiftning, och i stället är våra friande domar fullaav ursäkter till varför förövaren inte kunde bete sig ordentligt,och fulla av skuldbeläggande av offrets agerande.

Var du full? Varför slog duinte hårdare? Varför vågade du inte inleda ett slagsmål med enperson som väger dubbelt så mycket som dig som lätt hade kunnatslå ihjäl dig? Kämpa, kvinna! Om du inte kämpar nog hårt, ja, dåvar det väl inget. Vi vet ju alla att en kvinna som utsätts för enriktig våldtäkt hellre skulle vilja dö än att få sin vaginapenetrerad. Fy och ve, skam på dig.

Det här är den moral somfyller vår svenska sexualbrottslagstiftning, och den stinker. Attden skärps till den 1 juli är bra, men vi är mycket, mycket långtifrån en lagstiftning som vi kan kalla för modern, och tills dess,så kommer jag att skämmas varje gång någon vill bedyra attSverige skulle vara i framkant vad gäller jämställdhet.

/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!