Stockholm

9 myter om invandring – som är helt falska

Det finns många myter om invandring som helt kan avfärdas.
1 av 10
Det finns många myter om invandring som helt kan avfärdas. Foto: tt bild/facebook
Flashback.
2 av 10
Flashback. Foto: Flashback
Sedlar
3 av 10
Sedlar. Foto: TT
4 av 10
. Foto: tt bild
5 av 10
. Foto: tt bild/facebook
6 av 10
. Foto: ALEXANDRA SANDELS / TT
7 av 10
. Foto: tt bild
8 av 10
. Foto: JESSICA GOW / tt bild
9 av 10
. Foto: FOTOGRAFERNA HOLMBERG/tt bild
10 av 10
. Foto: tt bild

Nej, vi förlorar inte pengar, nej vi mår inte dåligt och nej, skolan blir inte sämre.


Läs mer

1. "Vanligtfolk är emot invandring"

Ibland talas det om en tyst massa, en stor del av befolkningen somegentligen är skeptisk till invandring men inte vågar säganågonting eftersom de är rädda att bli kallade rasister. Istället lider de i tystnad och tvingas till anonymitet på Flashback och Twitter, där man får säga saker som "man inte får säga i det här jävla landet". 

FALSKT!

Svenskarna är faktiskt mest positiva till invandring av allaländer i EU. Över 20 procent ser sig själva som ”mycketpositiva” till invandring, och drygt 40 procent ser sig själva som "ganska positiva". Endast 20 procent ser sig själva som”ganska negativa” eller ”mycket negativa”.  Bildkälla: Flashback

2. "Invandring skadar ekonomin"

Att invandringen kostar pengar och skadar svensk ekonomi är ettvanligt argument. Många menar också att Sverige inte kan ta emotfler invandrare eftersom det blir för många invandrare som vill haåldringsvård och sjukvård.

FALSKT!

I snitt tjänar de svenska offentliga finanserna 8400 kronor påvarje invandrarhushåll per år. Det här är dock en låg siffra jämförtmed andra länder. Det har självklart inget att göra med att folksom söker sig till just Sverige är olönsamma. Hade Sverigevarit bättre på integration hade siffran varit betydligt högre.Med andra ord förlorar Sverige väldigt mycket pengar på rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

Det finns heller inget samband mellan invandring ochbudgetunderskott. Det är inte heller så att BNP skulle skadas, faktum är att det är precis tvärtom. Länder med hög invandring har i regel högre BNP-tillväxt. Argumentet att Sverige skulle bli ett ekonomisktrikare land ju färre vi blir är därmed ganska absurt.Bildkälla: TT

3. "Invandringger högre arbetslöshet"

Attkoppla samman invandring och arbetslöshet är vanligt, och ”de tarvåra jobb”, är ett argument som dyker upp då och då.

FALSKT!

Nej,det går inte att, internationellt sett, koppla samman höginvandring och hög arbetslöshet. Det går heller inte att se något samband mellan invandring och en negativ löneutvecking. Att sen säga att det kommer någonoch ”tar ens jobb” är att förenkla saker och ting. Det är dockett argument som använts mot olika minoriteter i alla tider. Det ärju inte så att det bara finns ett visst antal jobb som ligger ochväntar på att ”tas”, snarare är det så att staten ochnäringslivet skapar en arbetsmarknad som växer med innovationer,företag, kommunala och statliga investeringar. Om vi blir fler såökar konsumtionen och efterfrågan, därmed blir det fler jobb. Ingakonstigheter. Bildkälla:TT

4. "Skolan blir sämre med hög invandring"

Att skolan blir sämre och resultaten skulle sjunka när flera barn och ungdomar med utländsk bakgrund går i skolan är en vanlig uppfattning. 

JÄTTEFALSKT!

Nej nej och åter nej. Det här är jättefel. Generellt sett så är det pojkar som har svårast med läsförståelsen. Men om man jämför olika länder med olika hög invandring och tittar på Pisa-undersökningar så visar det sig att desto högre invandring, desto bättre är pojkarna på läsförståelse. Bildkälla: Jessica Gow/TT

5."Invandring ökar otryggheten"

Ett vanligt argument från invandringskritiker och rasister är att samhällen automatiskt blir otryggare med mångkultur. 

FALSKT!

Något sådant samband kan man inte se. Faktum är att svenskarna känner sig tryggare än på länge. 2013 kände sig 15 procent otrygga när de gick ut på kvällen. Sju år tidigare var den siffran 21 procent. Däremot känner sig fortfarande var fjärde kvinna sig otrygg när hon går ut på kvällen. Inte heller i andra länder kan man se någon tydlig trend mellan invandring och otrygghet. Bildkälla:TT

6. "Mångkulturen gör oss olyckliga"

Samma sak här. Vissa menar att människor med olika kulturer inte kan leva sida vid sida, och att utlandsfödda bör anpassa sig till kulturen och assimileras för att inte skapa friktion i samhället.

FALSKT!

Nej. Om du tror på det här har du helt enkelt fel. Faktum är att folk upplever livet som bättre i länder med mycket invandring. Bildkälla: Holmberg/TT

7. "Sverige tar emot en massa flyktingar"

"Vi kan ju inte ta emot alla!", hör man ju ibland. Och man kan lätt få för sig att Sverige drar ett tungt lass i flyktingmottagandet. Vissa, till exempel Sverigedemokraterna, talar till och med om massinvandring till Sverige. 

FALSKT!

Jämfört med våra grannländer så är vi bra på att ta emot flyktingar. Men EU-länderna tar emot extremt få, sett till hur många som behöver hjälp. När det blir krig och oroligheter runt om i världen så kan folk inte bo kvar. Dessa människor måste ta vägen någonstans. Att Sverige skulle helt stänga dörren blir därför väldigt konstigt. Och utan invandring skulle faktiskt Sveriges befolkning minska. Bildkälla: Alexandra Sandels/TT

8. "Det pågår en islamisering av samhället"

Att muslimerna blir fler och fler och deras inflytande ökar i samhället, som håller på att glida över i någon form av "Eurabia", allt i en konspiration att islamisera västvärlden har fått rörelser som Pegida att växa runt om i Europa. 

FALSKT!

Fem procent av svenska befolkningen beräknas vara muslimer. Men i en undersökning visade det sig att befolkningen tror att siffran ligger på 17 procent. Och 2013 hade den muslimska paraplyorgnaisationen Islamiska samarbetsrådet 110 000 medlemmar. Det är ungefär 10 000 fler än antalet människor som sjunger i Svenska kyrkans körer. Vem höjer rösten för att stoppa körsångifieringen av Sverige?Bildkälla: Facebook/TT 

9. "Sverige förlorar pengar på invandringen"

Ja.. ska vi kanske gissa på att även den här är....

FALSKT!

Även om Sverige skulle forstätta vara dåliga på att se till att invandrare kommer i arbete, så skulle vi fortfarande tjäna på invandringen. Det finns så klart kortsiktiga kostnader med invandring, precis som allt annat som betalas med offentliga medel. Enligt OECD så tjänar Sverige sammanlagt 8 miljarder på invandringen varje år. Men om rasismen och diskrimineringen minskar, och integrationen förbättras, så kan siffran öka till 20,7 miljarder.Bildkälla:TT

Källor: ETC , OECDSvenska kyrkanBråDagens NyheterNämnden för statligt stöd till trossamfundSverigedemokraterna.se 

Lärde du dig något nytt?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.