Lördag 24 Jul
Stockholm

Hårspray skadar genitalier

Hårspray kan skada ofödda pojkars genitalier.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kvinnor som exponeras för hårspray i tidigt stadie av graviditeten löper mer än dubbelt så stor risk att föda en son med defekta genitalier. Det visar en studie från Imperial College London, som tillsammans med andra forskare kommit fram till de skrämmande resultaten.

Studien är den första i sitt slag som undersöker sambandet mellan hårspray och hypospadias, en av de vanligaste genitala defekterna bland nyfödda pojkar. Urinröret är då placerat på penisens undersida.

Enligt studien kan kemiska ämnen som phthalates orsaka rubbningar i de hormonella systemen och påverka fortplantningsorganens utveckling. Phthalates finns bland annat i hårspray.

I Europa har vissa phthalatesämnen varit förbjudna i hårspray och andra kosmetiska produkter sedan 2005.

Hypospadias drabbar ungefär en av 250 pojkar i Storbritannien och USA, men siffrorna varierar. Oftast kan defekten rättas till med operation, men i svåra fall kan tillståndet leda till problem med urinering, sexuella relationer och fertilitet.

Kvinnorna som deltog i studien förlöste barn under 1997-1998 och intervjuades kontinueligt mellan 2000-2003, enligt Imperial College London.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela