Söndag 19 Sep
Stockholm

Ny studie: Därför var nazisterna onda

Tidigare trodde man att nazisternas ondska berodde på att de endast lydde order. Ny forsking visar dock att människor som utför onda handlingar gör detta i tron av att man i slutändan gör något gott.
1 av 2
Tidigare trodde man att nazisternas ondska berodde på att de endast lydde order. Ny forsking visar dock att människor som utför onda handlingar gör detta i tron av att man i slutändan gör något gott. Foto: SCANPIX
Forskarna som bedrivit studien avfärdar även förklaringen att Adolf Eichmann enbart skulle ha lytt order. De menar att han fick tillfredsställelse av det han gjorde och mer eller mindre styrde det mesta av planeringen för förintelsen själv.
2 av 2
Forskarna som bedrivit studien avfärdar även förklaringen att Adolf Eichmann enbart skulle ha lytt order. De menar att han fick tillfredsställelse av det han gjorde och mer eller mindre styrde det mesta av planeringen för förintelsen själv. Foto: AP Photo

Under årtionden har vi trott att nazisternas ondskefulla gärningar berott på en kraftig vilja att lyda order. En ny studie avfärdar dock denna teori och förklarar istället att nazisternas och vanliga människors handlingar beror på en stark tro på att man i slutändan gör något gott.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Skötte förintelsen själv

Att Adolf Eichmann bara lydde order är enligt Haslam och Reicher bara absurt att tro. Eichmanns handlande var enligt forskarna ett tecken på att han var stolt över det han gjorde mot judarna. Eichmann fick sköta alla detaljerna om förintelsen själv utan någon större iblandning från Hitler.

Varför blir egentligen en människa ond, eller kanske snarare hur blir en människa ond? Hur kunde nazisterna kallblodigt mörda så många människor utan att känna någon form av ånger? Tidigare har svaret på dessa frågor varit att människan har en fallenhet för blind lydnad och följer order oavsett hur konstiga och extrema de är. Nu visar ny forskning att detta inte stämmer, enligt Dagens Nyheter.

Det hette tidigare att ondskan är banal. Detta uttryck kom från den tyskjudiske filosofen Hannah Arendt, som närvarade på rättegången mot en av förintelsens planläggare, Adolf Eichmann. Arendt fick intrycket av att Eichman inte var någon sadistiskt psykopat, utan endast en man som hade följt order och lytt sina överordnade.

Detta var enligt Arendt grunden till människors ondska. Det blev en central tes inom socialpsykologin. Nu publicerar dock psykologerna Alexander Haslam, vid universitetet i Queensland i Australien, och Stephen Reicher, vid universitetet i St Andrews i Storbritannien, ny forskning som slår Hanna Arendt på fingrarna.

Arendts tidigare tes om att ondskan skulle vara banal har använts flitigt runt om i världen och i experiment. Bland annat utfördes ett experiment i USA på 1960-talet där en grupp människor blev indelade i två grupper. "Lärarna" och "eleverna". De som var lärarna blev beordrade i experimentet att ge eleverna elektriska stötar när de svarade fel på frågor.

Steg för steg höjdes styrkan på de elektriska stötarna och trots att lärarna såg att eleverna led av svår smärta vid varje stöt, fortsatte de. Detta för att de helt enkelt blev tillsagda om detta.

Haslam och Reicher menar dock att tesen är fel och att resultatet feltolkats. De deltagande i experimentet har enligt de två forskarna ökat strömstyrkan eftersom de ansåg att de bidrog till något nytt inom vetenskapen och inte för att de lydde order.

De hade noga tänkt igenom sina roller och samtidigt lyssnat på ledaren av experimentet som förklarat sina avsikter. På så sätt hade de dragit slutsatsen att deras handlingar var etiskt och moraliskt korrekta, eftersom de kände att de bidrog till vetenskapen. Enligt Haslam och Reicher är detta den raka motsatsen till blind lydnad.

De två forskarnas slutsats blev att ondska och illdåd kan existera bland människor eftersom de aktivt kan identifiera sig med makthavare som utför illgärningar. Detta för att folk helt enkelt tror att deras gärningar i slutändan har ett gott syfte, skriver Dagens Nyheter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela