Tories: Slut på Big Brother-staten

- 16/06/2009, 15:45 -

Det konservativa brittiska Torypartiet lovar ett slut på övervakningssamhället.

Den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair, från Labourpartiet, var den som med entusiasm anträdde vägen mot ett mer effektivt övervakningssamhälle. Med en rad lagar som skulle försvåra terrorism genom att underlätta för staten att övervaka medborgarna.

Nu lovar det konservativa Torypartiet ett slut på storebrorssamhället i ett försök att också få ett slut på Labours långa regeringsinnehav. De konservativa vill driva tillbaka "Big Brother-staten" genom att tygla statens befogenheter att snoka och samla information om medborgarna i gigantiska databaser.

Tories skuggminister baronessan Pauline Neville-Jones säger att Torypartiet ska se över de maktbefogenheter som lokala myndigheter förfogar över och dra tillbaka "databasstaten".

Hon anklagar Labourministrar för att inte bry sig om att garantera individens rätt till privatliv och lovar att införa en ny verktygslåda för att förhindra missbruk av personlig information.

– En framtida Toryregering kommer avsevärt reducera Ripa-lagen, som bestämmer hur övervakningen går till, säger Pauline Neville-Jones.

Lagen fick hård kritik när det avslöjades att lokala myndigheter använder befogenheterna till undersöka sådana som var misstänkta för småbrott i stil med att hålla hundar okopplade på trottoarer.

Baronessan Neville-Jones menar också att separata databaser borde användas i stället för de stora centraliserade system som finns i dag och lovade också att noggrannare övervaka hur information delas mellan olika databaser.

– Individen är den rättmätige ägaren av personlig information och staten är bara innehavare och måste bete sig som en ansvarsfull vårdnadshavare, sa Neville-Jones i ett tal i London inför företrädare för offentlig sektor.

– Vi måste rulla tillbaka Storebrors framsteg och återupprätta denna våra medborgares fundamentala rättighet, menar vidare baronessan Pauline Neville Jones, enligt Daily Star.

Skrivet av: