De räddade Obama: Vilka är ATF?

- 27/10/2008, 22:10 -

Det var federala agenter från den brottsbekämpande myndigheten ATF som stoppade mordplanerna på den man som ser ut att bli USA:s förste svarte president. En historisk bedrift.

Och ändå: de flesta européer har aldrig hört talas om ATF.

ATF är USA:s tillsynsmyndighet som har hand om alkohol, tobak, vapen och sprängmedel.

Förkortningen står för Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

ATF agerar även som federalpolis när det gäller brott relaterade till dessa.

Alla som vill sälja vapen måste ansöka hos ATF. Byrån utövar översyn mot landets vapenhandlare.

Vid tillslag samarbetar ATF med andra polisiära myndigheter. Både FBI, DEA - Drug Enforcement Agency - och lokala polismyndigheter.

Sammanlagt arbetar 5 000 personer på byrån, som har en budget på en miljard dollar.

ATF:s specialagenter tillhör de myndighetsutövare som har de största befogenheterna i landet.

Skrivet av: