Söndag 1 Aug
Stockholm

Burma-pipeline säkrar Kinas olja

Kina ska nästa år börja bygga en rörledning från provinsen Yunnan in i Burma.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

(TT)Kina ämnar nästa år börja bygga en rörledning från provinsen Yunnan och in i Burma, rapporterade tidningen China Daily på onsdagen. Projektet syftar till att säkra Kinas energiimport.

Rörledningen, avsedd för både olja och gas, från Burma till Kina har enligt tidningen varit på tal i många år. Den väcker också frågor kring Pekingregeringens relationer till den burmesiska militärregimen, hårt kritiserad av omvärlden för sitt förtryck av landets opposition.

När ledningen ligger klar kommer åtminstone en del av Kinas viktiga energiimport att kunna slippa den långa, besvärliga och möjligen också osäkra havsrutten via Malackasundet. Omkring 80 procent av den kinesiska oljeimporten från regioner som Mellanöstern och Afrika går nu den vägen, enligt medierapporter i Kina.

– Från geopolitisk synvinkel är det lockande med alternativa rutter för energileveranserna till Kina, säger Jason Feer på marknadsanalysbolaget Argus Media i Singapore.

I Malackasundet är sjöfarten intensiv. Sundet är rätt smalt. Det har alltid funnits oro för att terrorism eller pirater ska störa trafiken.

I Yunnan har Burmarörledningen diskuterats i minst fem år. Orsaken till att tanken nu åter tagits upp kan vara Kinas ekonomiska satsning för att försöka gå helskinnat ur den globala finanskrisen.

Ett projekt av denna storlek ger också Burmas isolerade militärregim ekonomiska fördelar men är - enligt bedömare - framför allt av stort symboliskt värde. Kina har länge kritiserats för att står Burma nära men ändå inte göra mycket för att förbättra de mänskliga rättigheterna där. Med den nya rörledningen kan omvärldens tryck på Kina att agera i den riktningen öka.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela