Västs fall enligt amerikansk rapport

- 21/11/2008, 20:22 -

Det är en mörk framtid som utmålas enligt amerikanska underrättelsetjänster.

Nya rapporter från National Intelligence Council visar att väst får mindre makt i framtiden. År 2005 kommer allt vi tror på vara förlorat.

Marknadsliberalismen, demokrati och sekularism blir ute. Och USA:s inflytande kommer minskas gentemot de nya makterna Kina och Indien.

Med nya teknologier ökar risken för en större kärnvapenkonflikt. Beroende på Irans val kommer hela regionen påverkas.

Åtminstone ett land i Centraleuropa kommer tas över helt av kriminella gäng.

Ett mindre antal länder i Afrika och Sydostasien kan försvinna helt då de inte klarar av att skydda sin befolkning.

Rahul Mahajan som är politisk analytiker är skeptisk till rapporten:

– Den verkar väldigt pessemistisk till framtidens politiska utsikter i tredje världen, säger han till Al Jazeera.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är samma grupp av 16 underrättelsetjänster som gjorde de felaktiga analysen om massförstörelsevapen i Irak.

Skrivet av: