Norska Gazaläkare beskjutna - vände

- 08/01/2009, 19:06 -

De norska Gazaläkarna tvingades vända under israelisk beskjutning.

De norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse, vars arbete i Gaza gjort dem till mediehjältar över hela världen, tvingades vända under israelisk beskjutning när de på torsdagen försökte lämna det palestinska området.

– Israelerna ville inte släppa igenom kolonnen, sade Mads Gilbert till Aftenposten.

Fordonskolonnen bestod av 10-15 ambulanser, med bland andra svårt skadade palestinier.

– Vi har nu tvingats ta ut de allvarligast skadade ur ambulanserna och in på intensiven på sjukhuset igen, sade Gilbert.

Gilbert och Fosse har arbetat vid al-Shifa-sjukhuset i Gaza sedan nyår. De har vårdat skadade palestinier dygnet runt. Samtidigt har de, som några av de mycket få ickepalestinska utlänningarna i Gazaremsan, fungerat som ett slags informell nyhetsbyrå för hela världen.

Tanken är att, om och när de lyckas ta sig ut, ersätta dem med ett nytt team bestående av ortopeden Johanns Brattebø, narkossköterskan Merete Taksdal samt en belgisk läkare.

Skrivet av: