Torsdag 22 Februari 2024

Haag: Krigsförbrytare dömd

FN:s krigsförbrytartribunal i Haag (ICTY) dömde på måndagen den bosniske befälhavaren Rasim Delic till tre års fängelse för grymheter som hans soldater begick under kriget i Bosnien. (TT)


FN:s krigsförbrytartribunal i Haag (ICTY) dömde på måndagen den bosniske befälhavaren Rasim Delic till tre års fängelse för grymheter som hans soldater begick under kriget i Bosnien.

Delic ledde en grupp som till stor del bestod av utländska soldater och enligt åtalet kände han till att soldaterna gjorde sig skyldiga till flera mord och övergrepp mot soldater och civila. Åklagaren yrkade därför på ett 15-årigt fängelsestraff.

Men rätten ansåg det inte bevisat att Delic känt till morden. Han dömdes därför till det kortare fängelsestraffet för övergrepp mot tolv serbiska krigsfångar. Enligt domen lät Delic bli att bestraffa soldater som begick övergrepp. Vissa av dem ska också ha belönats.

Delic är den hittills högste bosniske befälhavare som dömts vid tribunalen och en av de förhållandevis få muslimer som åtalats.

Rasim Delic greps i februari 2005 och de 488 dagar han redan suttit frihetsberövad kommer att dras från hans straff.

Skrivet av:

Senaste nytt

Sverige skickar militär till EU-instats i Röda havet

Brott ska oftare kunna leda till vräkning

Hyresgäster som begår brott eller har inneboende eller barn som begår brott i egna bostadsområdet ska kunna vräkas lättare. Syftet är att skapa tryggare bostadsområden.

Ytterligare stämning i guldtvisten

Ytterligare en stämningsansökan har lämnats in i den uppmärksammade guldtvisten i Göteborg.

Kluriga knep för de 120 000 som fick höjd skatt i januari

Fler än någonsin – en miljon svenskar, räknas i dag som höginkomsttagare. Det är en ökning med 120 000 löntagare i januari. Och det finns ett par knep för att åtminstone delvis undkomma den statliga inkomstskatten.

Svinpestområde öppnar för allmänheten

Den afrikanska svinpesten är i stort sett borta från området runt Fagersta. Nu öppnas kärnområdet för allmänheten och i ytterområdet blir det tillåtet med flera skogsåtgärder igen, meddelar Jordbruksverket.

Oförändrad ränta i Turkiet

Turkiets centralbank lämnar styrräntan oförändrad på 45,0 procent. Det låg i linje med analytikerkårens förväntningar, enligt Bloombergs sammanställning.