Lördag 23 Okt
Stockholm

Koleraepidemi dödar allt fler i Haiti

Folk dör fortfarande i sviterna av jordbävningen för nästan tio månader sedan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

PORT-AU-PRINCE. Haiti lider fortfarande i sviterna av den jordbävning som dödade upp till 300 000 personer den 12 januari i år.

Nu har en koleraepidemi brutit ut med ett stort antal dödsoffer som konsekvens. 200 har bekräftats döda i kolera och fler än 2000 har drabbats av smittan.

Enligt biståndsorganisationer är sjukdomsutbrottet det allvarligaste sedan jordbävningen inträffade.

Sprider sig smittan i de stora flyktingläger i huvudstaden Port-au-Prince som är hem åt hundratusentals människor kan dödsoffren snabbt bli åtskilliga tusen.

Ett av de stora problemen är att möjligheterna att isolera de smittade och hanteringen av de döda har stora brister.

- En stor del av problemet är att folk flyttar runt en hel del och man har inte lyckats isolera sjukdomsfallen på kliniker, säger Alex Larsen, hälsominister, till Fox News.

Kommentera
Kopiera länk
Dela