Tobaksstopp gör 3,6 miljoner arbetslösa

- 04/11/2010, 16:01 -

GERRY BROOME/AP/Scanpix

Malawi drabbas hårdast om förbudet blir verklighet.

Tobakssorten Burley, som gör cigaretter mer lättrökta, kommer eventuellt förbjudas. Frågan drivs hårt av framför allt Norge och Kanada och har fått stort genomslag via FN.

Men förbudet hotar 3,6 miljoner afrikanska jobb.

Hela södra Afrika skulle drabbas av ett förbud. Värst skulle Malawi påverkas då 70 procent av exportinkomsterna kommer från tobaken och tobaksindustrin utgör en tredjedel av landets ekonomi.

Förbudet kommer att diskuteras vidare vid ett möte i Uruguay som världhälsoorganisationen WHO håller senare i november, skriver Reuters.