Lettlands regering på väg att falla

- 20/02/2009, 13:25 -

Lettlands krisdrabbade regering ser nu ut falla samman.

Lettlands krisdrabbade regering ser nu ut falla samman. Två av koalitionspartierna vill att premiärminister Ivars Godmanis ska avgå.

Det var Folkpartiet och De grönas och böndernas förbund som fredagen uppmanade Godmanis att avgå, rapporterar lettländska medier.

– I den nuvarande ekonomiska krisen behövs det en regering som har bredare stöd i parlamentet och i samhället för att kunna lösa de ekonomiska problemen, sade Folkpartiets ledare Mareks Seglins till journalister.

Skrivet av: