EU avslöjar den nya banklagen

- 01/10/2008, 15:00 -

Bryssel vill ha striktare regler för bankmarknaden.

Europas banker kommer snart få nya tuffare regler för hur mycket de får lånefinansiera sin verksamhet. Den nya EU-lagen - Capital Requirements Directive - reglerar hur mycket kapital som bankerna måste inneha för att stödja sin verksamhet.

Det började skissas på lagen redan i augusti förra året – efter det första riktiga skalvet på finansmarknaden. Så EU-kommissionen är helt på det klara med att det krävs att det tillkommer fler regler till den lag som nu ska gå till omröstning.

Med den nya lagen tvingas bankerna att behålla en del av den risk som de hittills kunnat avhysta sig genom att sälja de riskabla lånen i form av finansiella instrument. Enligt lagen måste nu bankerna ha täckning för minst fem procent av den risk de säljer.

Lagen föreslår också expertövervakning av banker med verksamhet över nationsgränserna. Den vill också att kreditratinginstitut ska tvingas att registrera sig och följa vissa regler om de vill verka i Europa.

Den nya lagen måste dock först röstas igenom av europaparlamentet och medlemsländerna innan den börjar gälla. Det kommande valet till parlamentet och den pågående finanskrisen kan förhoppningsvis sätta press på förhandlarna.

Skrivet av: