Stockholm

Två män blev av med HIV-viruset - nu kan botemedlet vara här

30 miljoner lever med HIV i dag. Lika många har dött av AIDS.
30 miljoner lever med HIV i dag. Lika många har dött av AIDS. Foto: Getty Images

Två män blev friska från HIV-viruset efter en benmärgstransplantation. Nu kan botemedlet mot viruset som orsakar AIDS vara här.


Läs mer
Om HIV och AIDS
Humant immunbristvirus, HIV, isolerades för första gången 1983. Viruset har fått en pandemisk spridning i hela världen. För närvarande lever ungefär 30 miljoner människor HIV, viruset som orsakar den dödliga sjukdomen Aquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS. Globalt har 30 miljoner människor dött av AIDS. Mot HIV finns inget botemedel, enbart bromsmediciner som fördröjer sjukdomen. I Sverige rapporteras ungefär 500 nya hivfall varje år. Ungefär 6000 personer lever med hiv i Sverige, skriver Smittskyddsinstitutet.
HIV, viruset som orsakar den dödliga sjukdomen AIDS har framför allt ett kännetecken. Det är obotligt och den som smittas av viruset kommer förr eller senare att dö när sjukdomen väl trätt fram. Fram tills nu finns har det bara dokumenterats ett enda fall där en person som smittats av HIV blivit frisk. Men nyligen har två cancersjuka och HIV-smittade män blivit friska från viruset. Männen har varit friska i två års tid. 

Forskarna tror att lösningen ligger i de benmärgstransplantationer som de båda männen gjorde för två år sen. Trots att forskarna är försiktiga med att friskförklara männen tyder allting ändå på att de blivit av med viruset.

– Vi upptäckte att precis före och efter transplantationen, fanns HIV-DNA i cellerna. När patienternas celler ersattes med celler från donatorer, hade HIV-DNA:t försvunnit, säger doktor Daniel Kuritzkes.

Donatorernas celler förstörde alltså de smittade cellerna och ersatte dem. De gemensamma nämnarna för var att de båda genomgick behandling för lymfkörtelcancer, fick stamcellsbehandling och tog bromsmedicin mot HIV. Trots att benmärgstransplantation kan vara lösningen på botemedlet finns det en baksida.

– Vi kommer aldrig att kunna göra benmärgstransplantationer på de miljontals patienter som är HIV-smittade. Men om det går att stiumlera viruset och eliminera cellerna kan man skydda de resterande cellerna från att bli smittade, säger Daniel Kuritzkes till NBC News.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.