Fredag 30 Jul
Stockholm

Hårdare utsläppsregler i Kalifornien

Kaliforniens miljömyndigheter har infört nya utsläppsregler.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kaliforniens miljömyndigheter införde på torsdagen nya regler för hur mycket koldioxid bilbränsle får producera. Det är första gången som en myndighet sätter gränser för fordonens drivmedel i stället för åtgärder inriktade på bränslesnålare motorer och avgasrening.

Syftet är att påskynda utvecklingen av ny teknik och minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger föreslog reglerna redan 2007 men den dåvarande Bushregeringen vägrade ge Kalifornien och andra delstater rätt att sätta egna gränser för utsläpp av växthusgaser från fordon.

I januari revs förbudet upp av nytillträdde presidenten Barack Obama, som gav delstaterna rätt att sätta gränser för utsläppen från bilarnas avgasrör. Minst elva andra delstater utöver Kalifornien överväger liknande regler.

I Kalifornien måste raffinaderier och de som importerar och säljer motorbränsle i Kalifornien minska koldioxidintensiteten i sina produkter med tio procent fram till 2020. Därefter väntar ännu större minskningar.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela