Fredag 24 Sep
Stockholm

Klimatkatastrofer ett växande hot

Hundratals miljoner människor riskerar att bli offer för klimatkatastrofer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hundratals miljoner människor riskerar att bli offer för klimatrelaterade katastrofer de kommande sex åren, enligt en ny rapport från den brittiska biståndsorganisationen Oxfam.

Hjälporganisationen manar världens regeringar att förbereda sig för att bättre kunna hjälpa de drabbade.

– Systemet kan nätt och jämnt klara dagens förekomst av katastrofer och kan överväldigas av en markant ökning av antalet människor som drabbas, säger Oxfams chef Barbara Stocking.

I en ny rapport beräknar Oxfam att antalet människor som drabbas av klimatkatastrofer kommer att öka med 54 procent till 355 miljoner människor om året fram till 2015. Det är följden av att stigande temperaturer leder till extremare väder med torka och översvämningar. Siffrorna omfattar inte katastrofer som orsakas av till exempel jordbävningar eller krig.

Siffrorna baserar sig på statistik från forskningscentret CRED vid Louvain-universitetet i Belgien, som samlat data från över 6 500 klimatrelaterade katastrofer sedan 1980.

Oxfam anser att den humanitära hjälp som finns i beredskap i dag inte räcker till för att möta de nya hoten.

–Insatsen är ofta nyckfull - för lite, för sent och inte tillräckligt bra, säger Barbara Stocking.

I rapporten pekas på att regeringar kan mildra effekterna av katastrofer. Som exempel nämns hur Bangladesh har investerat i skydd mot cykloner, vilket har minskat antalet dödsoffer i oväder.

Oxfam har även inlett en kampanj för att få rika länder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent av 1990 års nivå fram till 2020 för att motverka den globala uppvärmningen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela