Tisdag 30 Nov
Stockholm

NICE I Storbritannien: Sexualundervisning från fem års ålder

Trodde ni att vi var tidiga med vår sexualitet i Sverige? Att vi hade en chockerande tidig och utstuderad sexualundervisning jämfört med andra länder? Det är dags att tänka om!

Kommentera
Kopiera länk
Dela

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien vill att barn från åldern fem och uppåt ska börja undervisas i sexualkunskap.

Förhoppningen är att barnen ska få det lättare att förstå sin egen kropp från tidig ålder så att det inte kommer som en chock i tonåren och samtidigt hjälpa barnen till en bättre emotionell utveckling. Slutmålet är att reducera mängden tonårsgraviditeter. Sexualundervisningen ska ske gradvis och börja med att lära ut socialt ansvar och respekt för sin omgivning, för att så småningom gå in på sex och samlevnad. NICE understryker att det är viktigt att se till olika individer och anpassa undervisningen efter olika barns förutsättningar.

 

Vad tycker ni? Är det vettigt att börja tidigt, eller tar man ifrån dem deras barndom? Är det här något vi vill se i Sverige? Tyck till!

 

Läs mer på:
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Kommentera
Kopiera länk
Dela