Tisdag 18 Jan
Stockholm

Är du rädd för att din framtida dotter ska bli en lesbisk queerkämpe? Det här är forskare för dig!

Maria New har tillsammans med andra forskare utfört studier på kvinnliga foster med CAH. Syftet har varit att motverka att de ska utveckla könsorgan som kosmetisk liknar mäns och att hitta ett sätt att motverka att kvinnor med en högre andel manligt könshormon ska utveckla en livsstil som trotsar heteronormen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) är en medfödd rubbning i binjurarna som innebär att produktionen av kortison inte är fullgod. Istället utvecklas ett halvfärdigt hormon som inte fungerar som det ska i ämnesomsättningen och i immunförsvaret. Detta innebär att personer med CAH har brist på kortison men en överproduktion av manligt könshormon (androgener).

För pojkar med CAH innebär det att deras yttre könsorgan kan utvecklas tidigare än normalt och de kan komma i puberteten så tidigt som vid 2-3 års ålder om de inte behandlas.

Hos kvinnor däremot så innebär det att de yttre könsorganen förändras i manlig riktning, det vill sägas att klitoris växer sig längre och blir mer eller mindre lik en penis samt att blygdläpparna kan växa ihop och likna en pung. De inre könsorganen påverkas inte av CAH och förändringen är enbart kosmetisk.

 

Doktor Maria New på Mount Sinaid School of Medicine och Floridas Internationella Universitet har ett nytt sätt att behandla kvinnliga foster som riskerar att utveckla könsdelar som liknar mäns: Behandla med Dexametason, en steroid som potentiellt sätt kan innebära att barnen blir beroende av livslång kontakt med vården.

Syftet kan tyckas väldigt grovt då skillnaden på könsorganen enbart är kosmetisk. De foster som Maria New behandlar löper ingen risk att få defekter på sina inre könsorgan, och därför löper inte några foster risk att utveckla livshotande sjukdomar eller riskerar ens infertilitet.

Kanske beror det inte på det kosmetiska intrycket, för varför utsätta ett barn för livsfara och livslångt beroende av sjukvård för att man absolut inte vill att sitt barn ska födas med något mansliknande könsdelar? Speciellt när samma problematik kan lösas genom plastikkirurgi?

Maria New forskar nämligen om ifall steroiden också har en effekt på kvinnors önskan att eftersträva en klassisk ”manlig” karriärslinje och om det påverkar deras behov av att bilda familj.

De flesta forskare som använder sig av den här steroiden för att behandla foster med CAH gör det just på grund av att det kan förändra det kosmetiska. Men flera av dem konstaterar även att det kan motverka att kvinnor med CAH utvecklar homosexualitet.

Maria New på Mount Sinaid School of Medicine och Floridas Internationella Universitet och hennes kollega psykologen Henio F. L. Meyer-Bahlburg på Universitetet i Columbia har länge försökt hitta ett samband mellan androgener hos kvinnor och sexualitet. De tror sig nu genom sina studier med steroider på kvinnor drabbade av sjukdomen CAH ha hittat ett samband mellan homosexualitet, deras önskan att eftersträva klassiskt manliga karriärer och bilda familj och tror sig kunna motverka detta genom att behandla kvinnliga foster tidigt med steroiden Dexametason.

Tidigare studier har visat ett visst samband mellan androgener hos kvinnor och deras sexuella läggning men behandling och forskning har varit kontroversiellt.

Henio F. L. Meyer-Bahlburg har också publicerat en studie där han säger att kvinnor som lider av CAH och alltså har dessa manliga androgener är mindre benägna att skaffa familj och föda barn, utan istället vill ägna sig åt karriär.

”Som barn visar de upp ovanligt lite intresse att anta en moderlig roll med bebisdockor och deras intresse för småbarn, deras dagdrömmande eller fantasier om graviditet och moderskap, eller en uttryckt önskan att uppleva graviditet och få barn har visat sig vara relativt låg i alla åldersgrupper.” säger han i sin studie What Causes Low Rates of Child-Bearing in Congenital Adrenal Hyperplasia?

I samma studie tar Meyer-Balhburg upp att behandlingen med steroiden Dexametason kan få flickorna att utveckla ett mer heteronormativt beteende.

I år publicerade Maria New en studie under New York Academy of Sciences där hon beskrev lågt intresse för bebisar, män och intressen för vad hon ser som mansyrken och intressen som abnormalt hos kvinnor och presenterade steroiden som en möjlig motverkande faktor för detta beteende.

På en tidigare presentation visade hon upp bilder på könsorgan hos kvinnor med CAH och sa följande till de samlade föräldrarna:

”Utmaningen här är att se vad vi kan göra för att få den kvinnliga bebisen att se ut som en normal kvinna som passar ihop med föräldrars presentation av deras barn som kvinna. Att hon eventuellt kan bli någons fru, ha en normal sexuell utveckling och bli mamma. Hon har allt som krävs för moderskap, så om vi kan ändra på henne kirurgiskt finns det inget som hindrar att hon ska genomgå en normal psykologisk utveckling som flicka.”

 

Det enda steroiden kan påverka är en kosmetisk skillnad på könsorganen hos kvinnor med CAH samt möjligtvis beteende hos kvinnor med en högre andel androgener.

Steroiden kan innebära att den behandlade blir i behov av livslång kontakt med vården.

Oavsett vad man tycker om könsnormers vara eller icke vara kan man fråga sig om det är etisk att genomföra farliga studier på sjuka människor i syfte att bekräfta en teori på hur man kan motverka androgeners effekt på kvinnors sexualitet och leverne.

Kommentera
Kopiera länk
Dela