Tisdag 29 Nov
Stockholm
KOMMERSIELL SEKTION. Artiklarna innehåller annonslänkar.

Självtest för allergier testar brett för allergi

Numera kan man själv testa om man har en allergi. Självtestet visar om du har en allergi. Vilken sort får fastställas av vården.

Läs mer

Numera kan man själv testa om man har en allergi. Vid ett positivt testresultat med självtest för någon allergi skall vården uppsökas för att testa fram vilken form av allergi som visat ett positivt testresultat.

Självtestet visar endast om du har en allergi och inte vilken allergi du har.

Vilka allergier testas med ett självtest?

Med ett självtest för allergier kan du enkelt testa dig hemma om du lider av någon form av allergi. Du behöver inte skicka in testet till ett laboratorium, du kommer se svaret direkt efter du genomfört testet. Självtestet visar bara att om är allergisk mot något. Om du får ett positivt svar bör du göra ytterligare ett test för att se vad du är allergisk mot. 

Här hittar du självtest för att se om du är allergisk.

Allergitest för pollen

Allergitest för pollen görs ofta via ett pricktest. Under pricktestet placeras ett antal droppar på armens undersida. Dropparna innehåller vanliga allergener, exempelvis björk- eller gräspollen och sedan läser en sjuksköterska av resultat. Om du är allergisk kommer dropparna skapa en rodnad samt en liten svullnad. 

Börja med att ta ett självtest för att se om du är allergisk.

Allergitest för mögel

Precis som med pollen kan mögelallergi upptäckas via ett så kallat pricktest. Du kan även göra ett blodprov vid en Vårdcentral. 

Börja med att ta ett självtest för att se om du är allergisk.

Allergitest för pälsdjur

Om du är allergisk mot pälsdjur får du ofta besvär som röda och kliande ögon, nästäppa och nysningar. Ofta räcker det med att undvika pälsdjur men om du vill undersöka om du är allergisk så kan du göra ett självtest. Vill du vara mer säker kan du även genomföra pricktest, RAST-test eller lungfunktionstest hos en Vårdcentral. 

Självtest för hundallergi

Vill du testa dig specifikt mot hundallergi? Då finns det självtest som du enkelt gör i hemmet. Du behöver inte skicka in testet till ett laboratorium utan du ser resultat direkt efter utfört test. 

Här hittar du självtest för hundallergi

Allergitest för dammkvalster

Det finns specifika självtest för dammallergi. Du utför testet i hemmet, du behöver inte skicka in till ett laboratorium och du får svar direkt efter testet. 

Här hittar du allergitest för damm.

Allergitest för jordnötter

Jordnötsallergi är en av de vanligaste allergiformerna från mat. Den är vanligast hos barn och ungdomar. Det finns självtest specifikt mot jordnötsallergi som du enkelt genomför i hemmet och får svar direkt. 

Här hittar du självtest mot jordnötsallergi.

Allergitest mot mjölk eller ägg

Det är relativt vanligt att vara allergisk eller känslig mot mjölk eller ägg. Det finns självtest för att se om du har mjölkallergi som du enkelt genomför hemma och utan att behöva skicka till laboratorium. 

Här hittar du självtest mot mjölkallergi

Allergitest mot skaldjur

Om du misstänker att du är allergisk mot skaldjur så finns det enkla självtest du kan göra i hemmet. Du får svar direkt om du är allergisk eller känslig mot skaldjur som räkor. 

Här hittar du allergitest mot skaldjur.

Allergitest mot kackerlackor

Allergi mot kackerlackor är vanligast i områden där chokladbönan odlas. Du kan testa dig mot insektsallergi, inklusive kackerlackor, via ett blodprov. Du kan även göra ett självtest hemma för att se om du är allergisk mot kackerlackor eller andra ämnen. 

Här hittar du självtest för allergier.

Allergitest mot läkemedelsallergi

Läkemedelsallergi drabbar ofta äldre människor som under sitt liv tagit ett eller flera läkemedel. Under åren har personen blivit känslig mot läkemedlet och utvecklat en allergi som i vissa fall kan vara livshotande. 

Via ett självtest kan du undersöka om du är allergisk mot exempelvis läkemedel. Om du får ett positivt svar på självtestet bör du konsultera med läkare. Här hittar du självtest för allergier.

Allergitest mot insektsallergi

Det är relativt vanligt att exempelvis ett getingstick framkallar en allergisk reaktion. Du kan enkelt testa dig hemma om du har en allergi mot exempelvis insektsbett. Du behöver inte skicka in testet till ett laboratorium utan du får svar direkt. 

Här hittar du självtest för allergier.

Allergitest mot latex

Produkter som innehåller latex och kan framkalla allergi inkluderar bland annat kondomer, kosmetika, gummistövlar, nappar och hushållshandskar. Det är relativt ovanligt att drabbas av latexallergi men det förekommer. Om du vill undersöka om du har latexallergi kan du börja med ett självtest hemma. 

Detta självtest visar om du har någon form av allergi, inklusive mot latex. Här hittar du självtestet.

Självtesta för att se om du har en allergi

Ett självtest är en bra början för att se om du lider av någon form av allergi. Om du identifierat en allergi kan du testa vidare för att se vad du är allergisk mot. För behandling bör du konsultera med en läkare för att få rätt hjälp. 

Du hittar självtest för allergier HÄR.


Artikelbilder är från Canva

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.