Stockholm

Självmord

Varje år dör cirka 1500 svenskar i självmord, eller suicid som det också kallas. 


Psykisk störning eller missbruk kan vara faktorer bakom en självmordshandling. Kriser av olika slag kan också vara en utlösande faktor för suicid. 


Det är väldigt viktigt att man tar självmordsförsök på allvar, då den som tidigare gjort försök löper större risk att till slut ta sitt liv. 


Symtom 


En vanlig anledning till att man har tankar om döden och självmord är att man upplever en depression. Det är en vanlig sjukdom som går att behandla. Det finns många olika symtom på depression, men några vanliga är:  Nedstämdhet,  koncentrationssvårigheter, matproblem, sömnbesvär, nedvärdering av en själv och känslor om skuld och död. 


Riskgrupper


Utomstående faktorer kan påverka på så sätt att man upplever en inre stress, i exempelvis en konflikt, ett livstrauma, skilsmässa, dödsfall eller sjukdom. Sådana faktorer kan göra att man blir extra sårbar och inte kan hantera motgångar på samma sätt som man normalt sätt hade kunnat. Stressen kan då utvecklas till en kris som leder till ett självsmordsförsök.


Även saker som ärftlighet, besvikelser, konflikter eller övergrepp kan orsaka tankar om självmord. 


Självmord är mer än dubbelt så vanligt bland män i jämförelse med kvinnor. Däremot är det betydligt fler kvinnor som försöker ta sina liv. Bland HBTQ-personer är självmordstankar, självmordsförsök och självmord vanligare än i befolkningen som helhet.


Det finns alltid hjälp och stöd att om det är så att man har självmordstankar. Om man tränger bort tankar om självmord kan de komma tillbaka som starka impulser som är svåra att hantera, särskilt om man är påverkad av alkohol. Därför är det väldigt bra att kunna prata med någon som är utbildad inom ämnet. Oavsett vad så är det viktigt att inte bära på själv. 


Och statistik visar att stöd och hjälp verkligen gör en skillnad, då 85 till 90 procent av den som gjort allvarliga självmordsförsök inte avlider av självmord senare i livet.      


Vart vänder man sig?


Kämpar du med självmordstankar? Då kan du ringa 08-34 70 65 för hjälp och stöd. Du kan också ringa 1177 för rådgivning. 


Om situationen är akut:


Om du känner att situationen är akut så kan du alltid ringa 112, eller uppsöka vård på en psykiatrisk akutmottagning. Sök på internet för att se vilken psykiatrisk akutmottagning finns i den närhet, annars ring 112.


Vatten.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.